Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 5 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 5 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 5: The media

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 5 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the best option to complete these following sentences

Quảng cáo

Question 1. How much time do you spend _____the web a day?

A. clicking B. skiing C. entering D. surfing
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Surf web (v) lướt web

Dịch: Bạn dành bao nhiêu thời gian để lướt web mỗi ngày?

Question 2. Do you find the internet ______, Nam?

A. use B. used C. useful D. usefully
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Find st + adj (cảm thấy cái gì như thế nào)

Dịch: Bạn có thấy internet hữu ích không, Nam?

Question 3. I don’t like watching boxing matches on TV because they are _____

A. violent B. violence C. exciting D. interesting
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Dịch: Tôi không thích xem các trận đấu quyền anh trên TV vì chúng bạo lực.

Quảng cáo

Question 4. The “Kien Thuc Ngay Nay” is _______read by both teenagers and adults

A. wide B. widely C. widen D. widened
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống cần trạng từ

Dịch: Kiến Thức Ngày Nay được cả thanh thiếu niên và người lớn đọc.

Question 5. We can communicate with friends by ______of e-mail

A. means B. paths C. methods D. uses
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Dịch: Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bè bằng cách sử dụng e-mail.

Question 6. Many countries in Asia agreed to _____ diplomatic relations.

A. give up B. set up C. giảm giá with D. over come
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Give up (ph.v) từ bỏ    et up (ph.v) thiết lập

Deal with ( ph. v ) xử lý Over come ( ph. v ) vượt qua

Dịch: Nhiều quốc gia ở châu Á đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao.

Question 7. It’s not easy to _____ changes in technology.

A. go with B. look through C. keep up with D. turn up
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Keep up with (ph.v) bắt kịp

Dịch: Nó không dễ dàng để theo kịp với những thay đổi trong công nghệ.

Quảng cáo

Question 8. Some people applied for the job, but two of them were ______

A. turned down    B. turned up    C. turned on    D. turned off

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Turn down (ph.v) từ chối

Dịch: Một số người nộp đơn xin việc, nhưng hai trong số họ đã bị từ chối.

Question 9. If I ______ in your shoes, I’d take it easy and try to forget it.

A. are B. am C. were D. have
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Câu điều kiện loại 2: If + quá khứ đơn, S + would/could/might + V.

Dịch: Nếu tôi ở trong trường hợp của bạn, tôi sẽ nghỉ ngơi và cố gắng để quên nó.

Question 10. This book has _____.

A. 56 papers B. 56 – papers C. 56 – paper D. 56 paper
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Dịch: Cuốn sách này có 56 tờ giấy.

Question 11. I will see you again. We are all looking forward _______ again.

A. to see you B. for seeing you C. to seeing you D. seeing you
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Look forward to Ving (mong đợi làm việc gì)

Dịch: Tôi sẽ gặp lại bạn Chúng tôi rất mong được gặp lại bạn.

Question 12. Instead of _______about the good news, Tom seemed to be indifferent.

A. exciting B. to excise C. being excited D. to be excited
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Dịch: Thay vì hào hứng với tin vui, Tom dường như thờ ơ.

Question 13. If you’ve got a headache, why don’t you try _______an aspirin?

A. to take B. taking C. to be taken D. being taken
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Try + Ving (thử làm gì)

Dịch: Nếu bạn đau đầu, tại sao bạn không thử dùng aspirin?

Question 14. Those new students hope _______in the school’s sports activities.

A. to be included B. including C. being included D. to include
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hope + to V (hi vọng làm gì)

Dịch: Những học sinh mới này hy vọng được đưa vào các hoạt động thể thao của trường học.

Question 15. Would you mind not _______ on the radio until I’ve finished typing the document?

A. to turn B. turning C. being turned D. to be turned
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mind + Ving (cảm thấy phiền khi làm gì)

Dịch: Bạn có phiền không bật radio cho đến khi tôi gõ xong tài liệu không?

Xem thêm những bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-the-media.jsp

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon