Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng 8

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

Nội dung chính

  • Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?
  • Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII( 5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?
  • Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?
  • Vì sao hội nghị trung ương đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng 8
  • Video liên quan

Câu 69505 Thông hiểu

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ( 5-1941 ) có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với Cách mạng tháng Tám 1945 ?
Đáp án đúng : b
Phương pháp giảiPhong trào giải phóng dân tộc bản địa từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945 — Xem cụ thể…

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII( 5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII ( 5/1941 ) có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với Cách mạng tháng Tám 1945 ?

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Cũng cố được khối đoàn kết nhân dân.

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ( 5-1941 ) có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với Cách mạng tháng Tám 1945 ?

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa .B. Hoàn chỉnh chủ trương kế hoạch được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 .C. Giải quyết được yếu tố ruộng đất cho nông dân .D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân .Hướng dẫn

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra tại Hội nghị trung ương tháng 11 – 1939 nhằm giải quyết mục tiêu số 1 của cách mạng là dân tộc giải phóng và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy.
⇒ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945.
Đáp án cần chọn là: B

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử vẻ vang

Vì sao hội nghị trung ương đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng 8

147

Câu 288120: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần máy 8 (5/1941) bao gồm tầm đặc trưng quan trọng đối với Cách mạng mon Tám năm 1945?

A.

Bạn đang xem: Vì sao hội nghị trung ương đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng 8

Đã giải quyết và xử lý vụ việc ruộng đất mang đến dân cày.

B. Góp phần củng nỗ lực kăn năn đại hòa hợp dân tộc bản địa.

C.

Xem thêm: 20 10 Là Ngày Gì Vậy – Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

Đề cao công ty trương giương cao ngọn cờ giải pđợi dân tộc.

D. Hoàn chỉnh vấn đề chuyển làn đường chỉ huy kế hoạch cách mạng thời gian này.

Giải chi tiết:

Lịch sử toàn nước từ thời gian năm 1939 cho năm 1945 ra đời tiến trình chuyển làn chỉ huy kế hoạch tuyệt kỹ mạng của Đảng. Mở đầu quá trình này là Hội nghị tháng 11/1939, công ty trương đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa địa phương lên số 1 với hoàn hảo nhất là Hội nghị Trung ương 8 ( 5-1941 ), giương cao không dừng lại ở đó ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa địa phương .

Chọn: D

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tel:
1800.6947

*

*

*

Cơ quan lại nhà quản : chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Video liên quan

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon