05/10/2020 5,753Câu hỏi Đáp án và lời giảiĐáp án và lời giảiđáp án đúng : CTrong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì tài liệu được biểu lộ trong những Bảng ( Table )