Giới hạn đàn hồi Lực_đàn_hồi

Khi độ biến dạng lớn đến một giá trị nào đó thì lực đàn hồi không xuất hiện nữa và ta gọi giá trị này là giới hạn đàn hồi,nếu vượt quá giới hạn đàn hồi lúc đó vật bị biến dạng sẽ không thể trở về được hình dạng ban đầu, sau khi không chịu tác động làm biến dạng.

1/ Lực đàn hồi

Biến dạng đàn hồi là những biến dạng có năng lực Phục hồi lại hình dạng khởi đầu khi chưa có lực tính năng vào. Lực Open khi vật bị biến dạng có tính năng Phục hồi lại hình dạng khởi đầu gọi là lực đàn hồi. Lực đàn hồi có điểm đặt vào vật bị biến dạng, cùng phương, ngược chiều có độ lớn bằng độ lớn của lực tính năng tại thời gian Open. Khi lực công dụng vào vật quá lớn vật mất năng lực Phục hồi lại hình dạng khởi đầu ta nói lực công dụng vượt qua giới hạn đàn hồi của vật tư. Lực đàn hồi của lo xo Open ở cả hai đầu của lò xo và công dụng vào vật tiếp xúc với nó làm biến dạng .

2/ Lực đàn hồi của lò xo:

Một lò xo treo thẳng đứng khối lượng không đáng kể, chiều dài bắt đầu của lò xo khi chưa biến dạng là lo ; Treo vào lò xo một vật nặng có khối lượng m khi đó chiều dài của lò xo là l. Độ biến dạng của lò xo là Δl = l – loTreo thêm những quả nặng có khối lượng giống nhau người ta nhận thấy rằng ứng với vật có khối lượng m lò xo biến dạng một đoạn là Δl ; khi khối lượng của vật treo là 2 m thì lò xo biến dạng một đoạn là 2 Δl …Gia tốc trọng trường là không đổi, lực tính năng vào lò xo là trọng tải P = mg, theo định luật III Newton ta có Fđh = P => độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng Δl của lò xo. Tiến hành thí nghiệm tương tự như với trường hợp lò xo bị nén .Đặc điểm của lò xo là độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn và ngược lại .* Cách tính độ biến dạng của lò xo : L-L0 .

-Trong đó:L là chiều dài khi biến dạng của lò xo và L0 là chiều dài tự nhiên của lò xo.

Định luật Húc (Hooke): Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo

Biểu thức định luật Húc (Hooke)

Fđh=k|Δl|

Trong đó

  • k: hệ số đàn hồi hay độ cứng của lò xo (N/m)
  • Fđh: lực đàn hồi (N)
  • Δl=l – lo: độ biến dạng của lò xo (m)
  • Δl > 0: lò xo chịu biến dạng giãn
  • Δl < 0: lò xo chịu biến dạng nén

3/ Lực đàn hồi của sợi dây (lực căng dây)

Khi một sợi dây bị kéo căng nó sẽ công dụng lên hai vật gắn với đầu dây. Trong trường hợp này lực đàn hồi được gọi là lực căng dây. Lực căng dây có điểm đặt và hướng giống như lực đàn hồi .

4/ Chú ý

Đối với những mặt tiếp xúc bị biến dạng khi ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon