Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 14: Tìm Giá Trị Phân Số Của Một Số Cho Trước

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số ít cho trước giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 14 trang 51: Theo cách trên, hãy tính số học sinh củaA thích chơi bóng bàn, bóng chuyền.

Lời giải

– Số học sinh củaA thích chơi bóng bàn là :
45. 2/9 = 10 ( học viên )
– Số học sinh củaA thích chơi bóng chuyền là :
45. 4/15 = 12 ( học viên )

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 14 trang 51: Tìm:

a ) 3/4 của 76 cm ;
b ) 62,5 % của 96 tấn ;
c ) 0,25 của 1 giờ .

Lời giải

a ) 3/4 của 76 cm là : 76. 3/4 = 57 cm
b ) 62,5 % của 96 tấn là ∶ 96. 62,5 % = 96.6250 / 100 = 6000 tấn
c ) Ta có 1 giờ = 60 phút
Suy ra 0,25 của 1 giờ là : 60. 0,25 = 60. 25/100 = 15 phút

Bài 115 (trang 51 SGK Toán 6 tập 2): Tìm:

Giải bài 115 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 115 Trang 51 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

Giải bài 115 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 115 Trang 51 Toan 6 Tap 2

Bài 116 (trang 51 SGK Toán 6 tập 2): Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh:

a ) 84 % của 25 b ) 48 % của 50

Lời giải:

Giải bài 116 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 116 Trang 51 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài 117 (trang 51 SGK Toán 6 tập 2): Biết rằng 13,21.3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm 3/5 của 13,21 và 5/3 của 7,926 mà không cần tính toán.

Lời giải:

Giải bài 117 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 117 Trang 51 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài 118 (trang 52 SGK Toán 6 tập 2): Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình. Hỏi:

a ) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?
b ) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?

Lời giải:

a) Dũng được Tuấn cho:

Giải bài 118 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 118 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2

b) Tuấn còn lại : 21 – 9 = 12 (viên bi)

Bài 119 (trang 52 SGK Toán 6 tập 2): Đố: An nói: “Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai”. Đố em bạn An nói có đúng không?

Lời giải:

Giải bài 119 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 119 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài 119 (trang 52 SGK Toán 6 tập 2): Đố: An nói: “Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai”. Đố em bạn An nói có đúng không?

Lời giải:

Giải bài 119 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 119 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2

Bài 120 (trang 52 SGK Toán 6 tập 2): Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 120 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính :
a ) 3,7 % của 13,5 ; b ) 6,5 % của 52,61
c ) 17 %, 29 %, 47 % của 2534 ; d ) 48 % của 264, 395, 1836 .

Lời giải:

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 120 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là hiệu quả :

a) 3.7% của 13,5 là: 0,4995

b) 6,5% của 52,61 là: 3,41965

c) 17% của 2534 là: 430,78

29 % của 2534 là : 734,86
47 % của 2534 là : 1190,98

d) 48% của 264 là: 126,72

48 % của 395 là : 189,6
48 % của 1836 là : 881,28

Bài 120 (trang 52 SGK Toán 6 tập 2): Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 120 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2
Sử dụng máy tính bỏ túi để tính :
a ) 3,7 % của 13,5 ; b ) 6,5 % của 52,61
c ) 17 %, 29 %, 47 % của 2534 ; d ) 48 % của 264, 395, 1836 .

Lời giải:

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 120 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là tác dụng :

a) 3.7% của 13,5 là: 0,4995

b) 6,5% của 52,61 là: 3,41965

c) 17% của 2534 là: 430,78

29 % của 2534 là : 734,86
47 % của 2534 là : 1190,98

d) 48% của 264 là: 126,72

48 % của 395 là : 189,6
48 % của 1836 là : 881,28

Luyện tập (trang 52-53 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 121 (trang 52 SGK Toán 6 tập 2): Đoạn đường sắt Hà Nội – Hải phòng dài 102 km. Một xẻ lửa xuất phát từ Hà Nội đi được 3/5 quãng đường. Hỏi xe lửa còn cách Hải Phòng bao nhiêu kilomet?

Giải bài 121 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 121 Trang 52 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

Giải bài 121 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 121 Trang 52 Toan 6 Tap 2
( Với cách 2, để dễ hiểu, bạn chia quãng đường thành 5 phần. )

Luyện tập (trang 52-53 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 122 (trang 53 SGK Toán 6 tập 2): Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường và muối theo thứ tự bằng 5%, 1/1000 và 3/40 khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2 kg rau cải thì cần bao nhiêu kilôgam hành, đường và muối?

Lời giải:

Số kg hành cần để muối 2 kg rau cải là :

Giải bài 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 122 Trang 53 Sgk Toan 6 Tap 2

Số kg đường cần để muối 2 kg rau cải là :

Giải bài 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 122 Trang 53 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Số kg muối cần để muối 2 kg rau cải là :

Giải bài 122 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 122 Trang 53 Sgk Toan 6 Tap 2 2

Luyện tập (trang 52-53 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 123 (trang 53 SGK Toán 6 tập 2): Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 – 9, một cửa hàng giảm giá 10% một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau:

Giải bài 123 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 123 Trang 53 Sgk Toan 6 Tap 2

Em hãy kiểm tra xem người bán hàng tính giá mới có đúng không ?

Lời giải:

Hàng giảm giá 10 % tức là giá mới ( sau khi giảm ) còn bằng 90 % giá cũ .
Vậy giá mới của mỗi loại sản phẩm là :
A : 35000. 90 % = 31500. Vậy người bán hàng sửa lại thành giá 33000 đ là sai .
B : 120000. 90 % = 108000 đ. Vậy người bán hàng sửa đúng .
C : 67000. 90 % = 60300 đ. Vậy ng bán hàng sửa đúng .

D : 45000. 90 % = 40000 đ. Vậy người bán hàng sửa lại giá sai .
E : 240000. 90 % = 216000 đ. Vậy người bán hàng sửa lại giá đúng .
Kết luận : Người bán hàng sửa giá đúng những loại sản phẩm B, C, E.
Sửa giá sai những loại sản phẩm A, D.

Luyện tập (trang 52-53 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 124 (trang 53 SGK Toán 6 tập 2): Sử dụng máy tính bỏ túi

Ví dụ: Một quyển sách giá 8000đ. Tìm giá mới của quyển sách sau khi giảm giá 15%.

Giải bài 124 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 124 Trang 53 Sgk Toan 6 Tap 2

Vậy giá mới của quyển sách là 6800 đ .
Theo cách trên, em hãy dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra giá mới của những mẫu sản phẩm nêu ở bài tập 123 .

Lời giải:

A, D ( sai ) ; B, C, E ( đúng )

Giải bài 124 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 124 Trang 53 Toan 6 Tap 2

Luyện tập (trang 52-53 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 124 (trang 53 SGK Toán 6 tập 2): Sử dụng máy tính bỏ túi

Ví dụ: Một quyển sách giá 8000đ. Tìm giá mới của quyển sách sau khi giảm giá 15%.

Giải bài 124 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 124 Trang 53 Sgk Toan 6 Tap 2

Vậy giá mới của quyển sách là 6800 đ .
Theo cách trên, em hãy dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra giá mới của những mẫu sản phẩm nêu ở bài tập 123 .

Lời giải:

A, D ( sai ) ; B, C, E ( đúng )

Giải bài 124 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 124 Trang 53 Toan 6 Tap 2

Luyện tập (trang 52-53 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 125 (trang 53 SGK Toán 6 tập 2): Bố bạn Lan gửi tiết kiệm một triệu đồng tại một ngân hàng theo thể thức “có kì hạn 12 tháng” với lãi suất 0,58% một tháng (tiền lãi mỗi tháng bằng 0,58% số tiền gửi ban đầu và sau 12 tháng mới được lấy lãi). Hỏi hết thời hạn 12 tháng ấy bố bạn Lan lấy ra cả vốn lẫn lãi được bao nhiêu?

Lời giải:

Tiền lãi mỗi tháng bằng : 1 000 000. 0,58 % = 5800 ( đồng ) .

Tiền lãi sau 12 tháng bằng: 5800. 12 = 69600 (đồng).

Vậy hết thời hạn 12 tháng, bố bạn Lan lấy ra cả vốn lẫn lãi được :
1 000 000 + 69 600 = 1 069 000 ( đồng ) .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon