Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm

A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện kèm theo khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương .
B. Có chất lượng tốt .
C. Có hiệu suất cao và không thay đổi .

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng D.

Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm Sinh trưởng tốt trong điều kiện kèm theo khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương ; Có chất lượng tốt ; Có hiệu suất cao và không thay đổi .

Lý giải việc chọn đáp án D là do :

– Vai trò của giống cây trồng là có công dụng làm tăng hiệu suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và đổi khác cơ cấu tổ chức cây trồng .
Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm có :
– Sinh trưởng tốt trong điều kiện kèm theo khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương .
– Có hiệu suất cao .
– Có chất lượng tốt .
– Có hiệu suất cao và không thay đổi .
– Chống, chịu được sâu bệnh .
Vai trò của giống cây trồng là có tính năng làm tăng hiệu suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và biến hóa cơ cấu tổ chức cây trồng .

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng

1. Phương pháp tinh lọc
– Chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt so sánh với giống bắt đầu sau đó đem nhân giống sản xuất đại trà phổ thông .
2. Phương pháp lai
– Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn lên đầu nhụy của cây mẹ → đem hạt cây mẹ gieo trồng → cây lai → đem nhân giống .
3. Phương pháp gây đột biến
– Dùng tia α, γα, γ hoặc chất hóa học gây đột biến ở 1 số ít bộ phận của cây → chọn cây đột biến có lợi để nhân giống .
4. Phương pháp nuôi cấy mô
– Tách lấy mô ( hoặc tế bào ) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường tự nhiên đặc biệt quan trọng. Sau một thời hạn, từ mô ( hoặc tế bào ) sống đó sẽ hình thành cây mới, đem trồng và tinh lọc ta được giống mới .
Như vậy Để nhìn nhận một giống cây trồng tốt người ta dựa vào : Năng suất cao và không thay đổi, chống chịu được sâu bệnh, chất lượng tốt, thích nghi với mọi điều kiên khí hậu và đất đai .
– Bằng những giải pháp tinh lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô đã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt .

– Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp chọn lọc.

– Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện kèm theo nhất định, rồi đem trồng, tinh lọc là giải pháp gây đột biến .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon