Thủ phủ của Châu Giao được đặt ở A. Luy Lâu B. Cổ Loa C. Thăng Long D. Hoa Lư – Hoc24

Câu 2Địa danh nào dưới đây không phải là trụ sở của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc?

A. Thành Luy Lâu. B. Thành Cổ Loa .C. Thành Tống Bình. D. Thành Đại La .

Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng cơ sở ra đời của nhà nước Văn Lang?

A. Kinh tế tăng trưởng, xã hội có nhiều chuyển biến .B. Nhu cầu cùng làm thủy lợi để bảo vệ nền sản xuất .C. Thắng lợi từ cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của nhà Hán .D. Nhu cầu đoàn kết chống ngoại xâm để bảo vệ đời sống bình yên .

Câu 4. So với nhà nước Văn Lang, tổ chức bộ máy nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì khác ?

A. Giúp việc cho vua có những lạc hầu, lạc tướng .B. Vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành .C. Cả nước chia thành nhiều bộ, do lạc tướng đứng đầu .D. Tổ chức ngặt nghèo hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước .

Câu 5. Để thực hiện âm mưu đồng hóa về văn hóa đối với người Việt, các chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện biện pháp nào dưới đây?

A. Bắt người Việt tuân theo những phong tục, lao lý của người Hán .B. Xây đắp những thành, lũy lớn và sắp xếp lực lượng quân đồn trú phần đông .C. Chia Âu Lạc thành những Q., huyện rồi sáp nhập vào chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc .D. Bắt người Hán sinh sống và tuân theo những phong tục tập quán của người Việt .

Câu 6Địa bàn chủ yếu của nước Văn Lang gắn liền với lưu vực các dòng sông lớn ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

A. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ .

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Nam Trung Bộ và Nam Bộ .D. Trung Bộ và Nam Bộ .

Câu 7Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về nhà nước Văn Lang?

A. Chưa có lao lý thành văn và chữ viết .B. Có quân đội mạnh, vũ khí tốt, thành trì bền vững và kiên cố .C. Kinh đô đóng ở Phong Khê ( Phú Thọ ngày này ) .D. Ra đời sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tần .

Câu 8Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đời sống tinh thần của người Việt cổ?

A. Nghề luyện kim dần được chuyên môn hóa .B. Lấy nghề nông trồng lúa nước làm nghề chính .C. Cư dân hầu hết ở nhà sàn được dựng bằng tre, nứa …D. Người Việt cổ có tục xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu …

Câu 9 Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc?

A. Nước Âu Lạc không xây đắp được thành lũy vững chắc .B. Nước Âu Lạc không có quân đội, vũ khí chiến đấu thô sơ, lỗi thời .C. Cuộc chiến đấu chống xâm lược không nhận được sự ủng hộ của nhân dân .

D. An Dương Vương chủ quan, thiếu cảnh giác; nội bộ nước Âu Lạc bị chia rẽ.

Câu 10Đứng đầu chính quyền đô hộ  nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là

A. Thứ sử. B. Thái thú .C. Huyện lệnh. D. Tiết độ sứ .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon