Đề thi Tin Học lớp 4 học kì 1

4.7 / 5 – ( 15 bầu chọn )

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

UBND THÀNH PHỐ……TRƯỜNG TH ………. BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC …
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Để đổi tên thư mực em nháy chuột phải vào thư mục và chọn:

a. Delete
b. Rename
c. Copy
d. Cut

Câu 2: (0,5đ) Tên của tệp gồm hai phần được ngăn cách bởi dấu chấm là:

a. Đầu, Đuôi
b. Đầu, Cuối
c. Phần tên, phần sau
d. Phần tên, phần mở rộng

Câu 3: (0,5đ) Để xóa một tệp, em nháy chuột phải vào tệp cần xóa rồi chọn:

a. Preview
b. Rename
c. Delete
d. Paste

Câu 4: (0,5đ) Để truy cập được Internet máy tính phải…..

a. Có chương trình soạn thảo văn bản Word.
b. Có chương trình vẽ hình Paint.
c. Có trình duyệt Internet.
d. Có trình duyệt web và được kết nối mạng Internet.

Câu 5: (0,5đ) Để xoay hình vẽ trong Paint em chọn hình cần xoay rồi chọn:

a. Rotate
b. Crop
c. Resize
d. Select

Câu 6: (0,5đ) Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống(…….)để được câu hoàn chỉnh:

“ Trong Paint ta lưu lại vào … … … … … .. để hiện lưới trên trang vẽ ”

a. Rulers
b. View
c. Gridlines
d. Status bar

Câu 7: (0,5đ) Trong Paint để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ:

Tin hoc 4 1

Câu 8: (0,5đ) Trong Word muốn thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền của hình ta chọn thẻ :

a. Home
b. Insert
c. Format
d. Layout

Câu 9: (0,5đ) Trong Word để viết chữ lên hình em nháy chuột phải vào hình rồi chọn:

a. Add Text
b. Paste
c. Add Name
d. Copy

Câu 10: (0,5đ) Để chèn bảng vào văn bản em chọn:

a. Insert\Picture
b. Insert\Table
c. Format\Picture
d. Format\Table

II. TỰ LUẬN ( 5đ)

Câu 1: Em hãy bổ sung đầy đủ các bước viết chữ lên hình trong Paint? (2đ)

Bước 1: Chọn……………………………. ……………………………………..trong thẻ Home.

Bước 2: Di chuyển con trỏ đến………………………………………….., nháy chuột.

Bước 3: Chọn………………………………

Bước 4: Gõ nội dung lên hình vẽ rồi…………………………………………………………………

Câu 2: Em hãy dùng thước kẻ nối tên cho các nút lệnh tương ứng của Word (2đ)

Tin hoc 4 2

Câu 3: Em hãy trình bày các bước em thực hiện để được bảng B từ bảng A (1đ)

bang
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

B. PHẦN THỰC HÀNH HỌC SINH KIỂM TRA TRÊN MÁY

Đáp án, biểu điểm Tin học lớp 4 học kì 1

UBND THÀNH PHỐ…..TRƯỜNG TH……….. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC LỚP 4 – NĂM HỌC …Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án b d c d a c b c a b

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Em hãy bổ sung đầy đủ các bước viết chữ lên hình trong Paint? (2đ)

Bước 1 : Chọn công cụ viế chữ ( A ) trong thẻ trang chủ .
Bước 2 : Di chuyển con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy chuột .
Bước 3 : Chọn cỡ chữ, màu chữ, phông chữ .
Bước 4 : Gõ nội dung lên hình vẽ rồi kích chuột ra ngoài khung chữ để kết thúc .

Câu 2Em hãy dùng thước kẻ nối tên cho các nút lệnh tương ứng của Word (2đ)

Tin hoc 4 3

Câu 3Em hãy trình bày các bước em thực hiện để được bảng B từ bảng A (1đ)

II. PHẦN THỰC HÀNH

Câu 1: (5đ)

– Gõ thiếu, sai một từ hoặc dấu câu trừ 0,25 điểm/ 1 lần.

– Không ngắt câu, đoạn trừ 0.5 điểm / 1 lần .

Câu 2: (5đ)

– Lấy được đúng hình ảnh : 02 điểm .
– Màu sắc hòa giải : 02 điểm .
– Thao tác nhanh, đúng chuẩn : 01 điểm .

Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 (Đề 4)

Thời gian: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi đáp án đúng được 0,5điểm/câu

Câu 1. Trong phần mềm Paint để vẽ hình chiếc thuyền buồm theo mẫu sau, em sử dụng các công cụ nào?

pain

Câu 2. Bộ phận nào của máy tính có chức năng đưa thông tin ra?

A. Bàn phím B. Chuột
C. Thân máy D. Màn hình

Câu 3. Trong phần mềm Paint, để sao chép một con thỏ thành hai con thỏ như hình dưới đây, em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột?

con tho
A. Shift B. Enter
C. Caps Lock D. Ctrl

Câu 4. Chọn phát biểu đúng. Phím Shift:

A. Dùng để viết những kí tự trên .
B. Dùng để viết kí tự hoa .
C. Do ngón út đảm nhiệm .
D. Tất cả ý trên đều đúng .

Câu 5. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu $ em nhấn giữ phím:

go phim

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để vẽ tự do bằng cọ vẽ, em chọn công cụ:

ki hieu

Câu 7. Để thoát khỏi phần mềm Mario em thực hiện:

A. File → Quit B. Student → Quit
C. Lessons → Quit D. Nhấn Enter

Câu 8.

cau 8 1

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Word và trình bày đoạn văn sau:

CÂY GẠO
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo lại trở lại với hình dáng xanh mát, trầm tư. Cây đứng im to lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ .

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh sau, tô màu theo ý thích.

nha

Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 (Đề 5)

Thời gian: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Câu 1. Trong phần mềm Paint, để vẽ bằng bút chì, em sử dụng công cụ nào?

cong cu

Câu 2. Để gõ phím Shift, em dùng ngón tay nào?

A. Ngón cái B. Ngón trỏ
C. Ngón giữa D. Ngón út

Câu 3. Để vẽ hình tròn, em chọn công cụ “Hình e-líp”, khi vẽ em nhấn giữ phím:

A. Phím Ctrl B. Phím Shift
C. Phím Alt D. Phím Enter

Câu 4. Bộ phận nào sau đây cho em biết “thông tin ra” sau khi được máy tính xử lí?

A. Thân máy B. Chuột
C. Màn hình D. Bàn phím

Câu 5. Trong phần mềm Paint, để vẽ đường cong, em chọn công cụ:

duong cong

Câu 6. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu % em nhấn giữ phím:

cau 6

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để nhờ máy tính trợ giúp, em nháy chuột lên nút lệnh:

cau 7

Câu 8. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

A. Gõ nhanh hơn
B. Gõ đúng mực hơn
C. Tiết kiệm được thời hạn và sức lực lao động
D. Tất cả những quyền lợi trên .

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Word và trình bày đoạn văn sau:

Trâu ơi ta bảo trâu này:

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

Cấy cày vốn nghiệp nông gia,

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.

Bao giờ cây lúa còn bông,

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ theo mẫu sau:

ve

Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Chỉ ra nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?

nut

Câu 2. Nháy đúp chuột lên biểu tượng nào để khởi động phần mềm khám phá rừng nhiệt đới:

cau 2 3

Câu 4. Những phát biểu nào sau đây sai về phần mềm trò chơi Golf:

A. Để chơi lại lượt mới ta nhấn phím F2 .
B. Nhiệm vụ của người chơi là đánh bóng trúng vào 9 lỗ theo thứ tự .
C. Chỉ được cho phép một hoặc hai người chơi .
cau 5

Câu 6. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 90o em dùng lệnh?

A. BK 100 B. RT 90
C. LT 90 D. HT 90

Câu 7. Để đặt con vật vào đúng vị trí chỗ ngủ thì cần phải thực hiện:

A. Nháy đúp chuột lên con vật Open tại góc dưới bên phải, dùng bàn phím để vận động và di chuyển đến vị trí chỗ ngủ .
B. Nháy đúp chuột lên con vật trên màn hình hiển thị, chuyển dời chuột đến vị trí đúng .
C. Nháy chuột lên con vật Open tại góc dưới bên phải, chuyển dời chuột đến đúng vị trí của con vật trong rừng và nháy chuột .
D. Nháy đúp chuột vào con vật Open tại góc dưới bên phải để tự động hóa nhảy vào chỗ của mình .

Câu 8. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?

A. HT B. ST
C. PenUp D. PenDown

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dưới đây.

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều


Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay…

Yêu cầu :
– Phông chữ Time New Roman .
– Tên bài THƠ trình diễn chữ đậm, cỡ chữ 18 .
– Nội dung bài trình diễn chữ nghiêng, cỡ chữ 14 .
– Căn lề .

Câu 2. (3 điểm) Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú Rùa vẽ hình lục giác sau đây. Biết rằng hình này có độ dài mỗi cạnh 200 đơn vị, nét vẽ mức 3, màu đỏ.

hinh luc giac

Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau?

phong chu

Câu 2. Bài thơ sau được soạn thảo với phông chữ Times New Roman. Một học sinh đã chọn phông chữ Arial để thay đổi tiêu đề “Mèo con đi học”. Mặc dù đã chọn đúng phông chữ nhưng dòng tiêu đề không thay đổi. Theo em tại sao?

A. Cần nhấn giữ phím Shift trong khi biến hóa phông chữ .
B. Phải nháy đúp vào dòng tiêu đề .
C. Phải nháy con trỏ chuột trước tiêu đề .
D. Chưa chọn dòng tiêu đề .
meo con di hoc

Câu 3. Để định dạng chữ đậm và in nghiêng em nháy nút lệnh?

can le

Câu 5. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay phải 90o em dùng lệnh?

A. BK 100 B. RT 90
C. LT 90 D. HT 90

Câu 6. Câu lệnh CS FD. 200RT, 90 có bao nhiêu lỗi sai?

A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

Câu 7. Trong Word, nếu xóa nhầm em dùng tổ hợp phím nào để làm xuất hiện chữ bị xóa?

A. Ctrl + S B. Ctrl + L
C. Ctrl + R D. Ctrl + Z

Câu 8. Một bạn học sinh định đánh quả bóng vào lỗ trong trò chơi Golf bằng cách xác định đoạn thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ đích vì lí do nào dưới đây:

gofl
A. Vướng vật cản .
B. Xác định sai hướng bóng .
C. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá nhẹ .
D. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá mạnh .

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dưới đây.

CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG
Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng lô xô đuổi nhau trên cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất lên tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa ngậm đòng và hương sen .
Theo Đỗ Chu
Yêu cầu :
– Phông chữ Time New Roman .
– Tên bài trình diễn chữ đậm, cỡ chữ 18 .
– Nội dung bài trình diễn chữ nghiêng, cỡ chữ 14 .
– Căn lề .

Câu 2. (3 điểm) Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú Rùa vẽ hình lục giác sau đây. Biết rằng hình này có độ dài mỗi cạnh 200 đơn vị, nét vẽ mức 3, màu đỏ.

logo

Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước đáp án đúng : ( mỗi câu đúng được 0.5 điểm )

Câu 1: Trong hình bên, thư mục LOP 4.1 là thư mục con của thư mục nào?

thuc muc
A. LOP 4
B. LOP 5
C. LOP 4.2
D. LOP 4.1

Câu 2: Công cụ nào là công cụ viết chữ lên hình trong Paint?

viet chu len hinh

Câu 3: Để đổi tên thư mục em thực hiện thao tác?

A. Nháy chuột trái → Chọn Rename .
B. Nháy chuột phải → Chọn Rename .
C. Nháy chuột trái → Chọn Copy .
D. Nháy chuột phải → Chọn Copy .

Câu 4: Em sử dụng công cụ nào để sao chép màu có sẵn?

chep mau

Câu 5: Theo em việc tạo thư mục có tác dụng như thế nào?

A. Tạo thư mục giúp em tàng trữ thông tin và tìm kiếm thông tin một cách thuận tiện .
B. Tạo thư mục không tàng trữ được thông tin .
C. Tạo thư mục chỉ để xem cho vui .
D. Tạo thư mục chỉ để lưu hình ảnh .

Câu 6: Có mấy kiểu xoay hình trong Paint?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 7: Trong Microsoft Word, để viết chữ lên hình lần lượt thực hiện các thao tác?

A. Nháy chuột trái vào hình → Add text → Viết chữ lên hình .
B. Nháy chuột phải vào hình → Add text → Viết chữ lên hình .
C. Nháy chuột trái vào hình → Paste → Viết chữ lên hình .
D. Nháy chuột phải vào hình → Paste → Viết chữ lên hình .

Câu 8: Trong Microsoft Word, để chèn đối tượng hình ảnh từ Clip Art vào văn bản em thực hiện

thao tác ?
A. Insert → Clip Art .
B. Page Layout → Clip Art .
C. Home → Clip Art .
D. View → Clip Art .

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

Em hãy mở ứng dụng soạn thảo văn bản Microsoft Word phong cách thiết kế theo mẫu sau ?
“ Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ”

Biển báo giao thông

bien bao giao thong
Yêu cầu
– Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ, màu chữ sao cho tương thích .

– Tạo bài đầy đủ nội dung và chèn ảnh đúng yêu cầu (5 điểm)

– Chèn ảnh đúng chủ đề ( 0.5 điểm )
– Lưu bài trình chiếu vào ổ D với tên theo mẫu : Tên em + Tên lớp ( Ví dụ : An 4.1 ) ( 0.5 điểm )

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

Phần I: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
A D B B A D B A

Phần II : Thực hành : 6 điểm
– HS mở được ứng dụng Word ( 0.5 điểm ) .
– HS soạn được bài thơ và chèn như hình mẫu. Soạn không sai chính tả ( 2 điểm ) .
– HS chèn được hai hình biển báo ( 3 điểm ) .
– HS lưu được bài tên như đề bài nhu yếu ( 0.5 điểm ) .

Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước đáp án đúng :
Cho sơ đồ triển khai xong câu hỏi 1,2
so do 1

Câu 1. Thư mục LOP4B là thư mục con của thư mục nào?

A. KHOILOP4
B. TO1
C. TO2
D. TO3

Câu 2: Thư mục LOP4B có những thư mục con nào?

A.TO 1, TO2, TO4
B.TO 3, TO1, TO2
C. TO3, TO1
D. TO3

Câu 3. Theo em việc tạo thư mục có tác dụng như thế nào?

A. Tạo thư mục giúp em tàng trữ thông tin và tìm kiếm thông tin một cách thuận tiện .
B. Tạo thư mục không tàng trữ được thông tin .
C. Tạo thư mục chỉ tàng trữ được những bài hát .
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4. Chuột, bàn phím thuộc nhóm thiết bị gì?

A. Nhóm thiết bị ra
B. Nhóm thiết bị vào .
C. Nhóm thiết bị truyền thông online
D. Nhóm thiết bị vào / ra

Câu 5. Em hãy chỉ ra đâu là biểu tượng của công cụ viết chữ lên hình vẽ?

bieu tuong

Câu 6. Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Màu đỏ
B. Màu xanh
C. Màu vàng
D. Màu hồng

Câu 7. Trong Microsoft Wort để viết chữ lên hình em thực hiện?

Microsoft Word

Câu 8. Có mấy kiểu xoay hình vẽ mà Paint có thể thực hiện?

A. 3
B. 2
C. 5
D. 4

PHẦN II: THỰC HÀNH

Câu 1.

Sử dụng ứng dụng Paint, hãy vẽ và tô màu bức tranh sau ?
to mau

Câu 2.

Mở ứng dụng soạn thảo văn bản Word hoàn thành xong bảng sau :

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ I NĂM

bang diem
Yêu cầu : Cỡ chữ : 14
Phông chữ : Times New Roman

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A B A B C C B C

II. THỰC HÀNH (6 điểm).

Câu 1: Khởi động phần mềm Paint

– Vẽ bức tranh theo mẫu ( 1 điểm ) .
– Viết được chữ « WELCOME » ( 1 điểm )
– Tô màu triển khai xong bức tranh ( 1 điểm )

Câu 2: Khởi động phần mềm soạn thảo Microsoft Word .

– Tạo bảng ( 1 điểm )
– Thực hiện gộp ô theo mẫu ( 1 điểm )
Gõ trình diễn đúng mẫu ( 1 điểm )

Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4 – Đề 1

Em hãy khoanh tròn vào những câu vấn đáp đúng dưới đây :

Câu 1: Trong phần mềm Paint, công cụ nào dùng để nhập văn bản?

nhap van ban

Câu 2: Thư mục có biểu tượng là?

bieu tuong cua thu muc

Câu 3: Phần mềm nào giúp em luyện gõ 10 ngón?

go 10 ngon

Câu 4: Máy tính để bàn gồm mấy bộ phận chính?

A. 2 bộ phận
B. 3 bộ phận
C. 4 bộ phận
D. 5 bộ phận

Câu 5: Nối tên vào chức năng tương ứng

noi ten

Câu 6: Nêu các bước tạo bảng (table)?

II. PHẦN THỰC HÀNH: 6 điểm (25 phút)

Bài 1: Hãy tạo thư mục theo cấu trúc lưu trữ sau đây trong ổ đĩa D:

luu tru
Ví dụ : Lop 4A Nguyen van b

Bài 2: Các em hãy vẽ lại tranh dưới đây và lưu vào thư mục em đã tạo.

ve lai tranh

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học – Đề 1

I. PHẦN LÝ THUYẾT (10 phút)

Câu 1 : A ( 0,5 đ )
Câu 2 : B ( 0,5 đ )
Câu 3 : B ( 0,5 đ )
Câu 4 : C ( 0,5 đ )
Câu 5 :
dap an cau 5
Câu 6 : B1 : Chọn insert chọn table
B2 : Dịch chuyển con trỏ chuột vào vùng có những ô vuông để chọn số dòng và cột .

II. PHẦN THỰC HÀNH (25 phút)

Bài 1 ( 2 đ )
Bài 2 ( 4 đ )

Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4 – Đề 2

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

( Thời gian : 20 phút )
( Khoanh vào vần âm đặt trước đáp án đúng )

Câu 1: (0,5 đ) Chương trình máy tính được lưu ở đâu?

A. Đĩa cứng
B. Đĩa CD
C. Thiết bị USB
D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu 2: (0,5 đ) Hãy chỉ ra công cụ dùng để tẩy hình vẽ trong các công cụ dưới đây?

tay

Câu 3: (0,5 đ) ). Hãy chỉ ra biểu tượng phần mềm Toán 4?

phan mem

Câu 4: (0,5 đ) Để vẽ hình vuông em nhấn và giữ phím nào trên bàn phím:

A. Ctrl
B. Shift
C. Caps Lock
D. Enter

Câu 5: (0,5 đ) Khi tính tổng của 10 và 15, thông tin vào là gì, và thông tin ra là gì?

A. tin tức vào là 10 và 15, thông tin ra là 25 .
B. tin tức vào 10, thông tin ra là 25 .
C. tin tức vào 15, thông tin ra là 25
D. tin tức vào 25, thông tin ra là 10 và 15 .

Câu 6: (0,5 đ) Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

A. Gõ nhanh hơn
B. Gõ đúng mực hơn
C. Tiết kiệm được thời hạn và sức lực lao động
D. Tất cả những quyền lợi trên .

Câu 7: (0,5 đ) Phím Shift:

A. Dùng để viết những kí tự thường .
B. Dùng để viết kí tự hoa .
C. Do ngón út đảm nhiệm .
D. Tất cả ý trên đều đúng .

Câu 8: (0,5 đ) Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào là xóa thư mục?

a. Nháy chuột phải vào đối tượng người dùng chọn Copy
b. Nháy chuột phải vào đối tượng người dùng chọn Rename
c. Nháy chuột phải vào đối tượng người dùng chọn Delete, chọn Yes .
d. Cả a, b, c đều đúng

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1: (2đ) Sử dụng phím Shift gõ nội dung sau:

Trong đầm đẹp nhất hoa sen
Nước Ta đẹp nhất có tên Bác Hồ .

Câu 2: (4đ) Các em vẽ lại hình dưới đây (Tô màu theo cảm nhận của các em)

ve

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4 – Đề 2

1. LÝ THUYẾT

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
D C A B C D D C

2. THỰC HÀNH

Câu 1: Đúng mỗi dòng được 1 điểm.

Câu 2: – Vẽ được khung nhà được 2 điểm.

– Tô xong màu được 1 điểm .
– Vẽ được ống khói và khói được 1 điểm .

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                                             NĂM HỌC: 2018-2019
Họ và tên:…………………………………………..                       MÔN: TIN HỌC –. KHỐI  4
Lớp: 4/………..                                       (Thời gian:45 phút không kể thời gian giao đề)

Điểm

 

Nhận xét của giáo viên:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (5 điểm)
      Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: (3 điểm)
Câu 1. Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ đưa thông tin vào?

A. Màn hình B. Thân máy tính
C. Loa D. Bàn phím và chuột

Câu 2.  Thư mục ………. đang mở ?

thu muc 1
A. SOAN THAO B. TRINH CHIEU C. HOC TAP D. This PC

Câu 3. Dựa vào hình ảnh câu 2: Thư mục con của thư mục HOC TAP?
A. SOAN THAO                                                B. TRINH CHIEU
C. Không có thư mục nào                                   D. SOAN THAO và TRINH CHIEU

Câu 4. Trong các tệp sau tệp nào là tệp soạn thảo

tep soan thao

Câu 5: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị lưu trữ ngoài ?
         A. USB                  B. CD/DVD                C.  Ổ đĩa ngoài                 D. RAM

Câu 6: Để truy cập vào Internet trên máy tính, em nháy đúp chuột vào biểu tượng?

internet

Câu 7: Trong chương trình Paint để lưu bài vẽ em sử dụng phím tắt?
      A. Ctrl + C               B. Ctrl + A              C. Ctrl + Z               D. Ctrl + S

Câu 8Để chèn tranhh ảnh vào văn bản ?
      A. 
Chọn Insert -> Picture                       B. Chọn Home -> Picture    
      C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  

Câu 9Để chèn bảng vào trang soạn thảo ?
     A. Chọn Insert -> Picture                      B. Chọn Home -> Table
    C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  

Câu 10Trong kiểu gõ Telex để có chữ “Tiếng việt” em gõ ?
     A. Tieengs  vieetj                                   B. Tiewngs Viewtj    
     C. Tieengf  vieetj                                   D. Tieengs Vietj  

II. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu 1: Em hãy tạo thư  mục có tên là họ tên em và lớp (ví dụ: Nguyen Thi Hoa 4.1)  (1 điểm)
Câu 2: Sử dụng phần mềm Paint vẽ hình  theo mẫu, lưu bài vẽ vào thư mục tên em được tạo ở câu 1 với tên “bong hoa” (2 điểm)

hoa

Câu 3: Em hãy gõ đoạn thơ sau bằng phần mềm soạn thảo văn bản, sử dụng hình ảnh ở bài tập 2 chèn vào vị trí theo mẫu, đặt tên BAITAP3 rồi lưu vào thư mục tên em tạo ở bài tập 1:(2 điểm)

bai tho

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- MÔN TIN HỌC LỚP 4

A. PHẦN TRẮC NGIỆM: (5 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: Mỗi câu đúng 0,5 đ.

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐÁP ÁN D C D A D A, B D A, C D A

B.  PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
Câu 1 – Tạo được thư mục         1
 
Câu 2 – HS vẽ được và tô màu như hình mẫu.
– HS lưu bài vẽ với tên “bong hoa” vao thư mục tên
1,5
0,5
Câu 3 Soạn thảo và chèn ảnh đúng mẫuLưu được văn bản với tên BAITAP3 vào thư mục tên 1,5
0,5

MẪU ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TIN HỌC LỚP 4

A. PHẦN THI LÝ THUYẾT (6 điểm)

( Thời gian : 20 phút )
( Khoanh tròn vào vần âm đặt trước đáp án đúng )

Câu 1: (0,5đ) Chương trình máy tính được lưu ở:

a. Thiết bị tàng trữ
b. Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ Flash ( USB )
c. Cả đáp án a và b đều đúng

Câu 2: (0,5đ) Các thao tác để khởi động 1 phần mềm từ màn hình nền.

a. Nháy đúp vào hình tượng có trên màn hình hiển thị .
b. Nháy 1 lần vào hình tượng có trên màn hình hiển thị .
c. Nháy nhanh nhiều lần vào hình tượng có trên màn hình hiển thị .

Câu 3: (0,5đ) Em chọn màu vẽ, màu nền bằng cách:

a. Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu .
b. Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu .
c. Cả a. và b. đều đúng .
d. Cả a. và b. đều sai .

Câu 4: (0,5đ) Hãy chỉ ra công cụ dùng để sao chép màu trong các công cụ dưới đây:

cau 4 1

Câu 5: (0,5đ) Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?

a. Em nhấn giữ phím Shift trong lúc kéo thả chuột .
b. Em nhấn giữ phím Ctrl trong lúc kéo thả chuột .
c. Em không cần nhấn giữ phím nào cả .

Câu 6: (0,5đ) Làm thế nào để vẽ được hình tròn như hình vẽ bên.

cau 6 1
a. Vẽ như vẽ hình vuông vắn, khi vẽ nhấn giữ phím Ctrl .
b. Vẽ như vẽ hình e-líp, khi vẽ nhấn giữ phím Shift .
c. Vẽ như vẽ hình chữ nhật, khi vẽ nhấn giữ phím Ctrl .
d. Vẽ như vẽ hình e-líp, khi vẽ nhấn giữ phím Ctrl .

Câu 7: (0,5đ) Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi:

a. Gõ nhanh và khơng đúng chuẩn .
b. Gõ nhanh và đúng chuẩn hơn, tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn và công sức của con người .
c. Gõ chậm, đúng chuẩn .

Câu 8: (0,5đ) Các chữ sau thuộc hàng phím nào:

cau 8 2
a. Hàng phím cơ sở .
b. Hàng phím trên .
c. Hàng phím dưới .
d. Hàng phím số .

Câu 9: (0,5đ) Hai phím Shift nằm ở hàng phím nào?

a. Hàng phím số
b. Hàng Phím cơ sở
c. Hàng phím trên
d. Hàng phím dưới

Câu 10: (0,5đ) Khi gõ bàn phím trong phần mềm Mario, 2 phím Shift có tác dụng:

a. Sử dụng khác nhau, dùng để gõ những dấu cách giữa hai từ .
b. Sử khác dụng nhau khi cần gõ những chữ in hoa .
c. Sử dụng như nhau khi cần gõ những chữ in hoa .
d. Sử dụng như nhau khi cần gõ những chữ in hoa hay kí hiệu trên của phím .

Câu 11: (0,5đ) Phần mềm cùng học toán 4 giúp e làm gì?

a. Chơi game
c. Liên lạc với bạn hữu
b. học và ôn luyện toán
d. Luyện gõ

Câu 12: (0,5đ) Một bạn học sinh đang soạn thảo văn bản tiếng Việt để luyện gõ 10 ngón. Mỗi khi nhấn kèm phím Shift, bạn có thể gõ được các kí tự đặc biệt nhưng không gõ được chữ hoa. Có hiện tượng này vì nguyên nhân nào dưới đây:

A ) Phím Shift không phải dùng để gõ chữ hoa .
B ) Phải nhả tay ra khỏi phím shift trước khi gõ chữ hoa .
C ) Bạn học sinh đó chưa tắt đèn Caps Lock .
D ) Bạn học sinh đó đang gõ chữ hoa ở chính sách Caps Lock .

B. PHẦN THI THỰC HÀNH (4 điểm)

Mở ứng dụng word và gõ khổ thở sau đây :
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời ‘ ‘ Chào cô ạ ! ”
Cô mỉm cười thật tươi .

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào của lớp
Xem chúng em học bài .
de thi 1
de thi 2
de thi 3
de thi 4

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon