Thành phần không thể thiếu của một tế bào là gì

Chọn đáp án : DNội dung chính

 • D. Tất cả các đáp án trên
 • Chọn đáp án: D
  Một tế bào điển hình gồm:
  – Màng sinh chất:
  – Chất tế bào:
     + Ti thể
     + Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi
     + Trung thể
  – Nhân:
     + Nhiễm sắc thể
     + Nhân con
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • D. Tất cả các đáp án trên
 • Chọn đáp án: D
  Giải thích: Một tế bào điển hình gồm:
  – Màng sinh chất:
  – Chất tế bào:
     + Ti thể
     + Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi
     + Trung thể
  – Nhân:
     + Nhiễm sắc thể
     + Nhân con
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

Giải thích : Một tế bào nổi bật gồm :- Màng sinh chất :- Chất tế bào :+ Ti thể+ Ribôxôm, lưới nội chất, cỗ máy Gôngi+ Trung thể- Nhân :+ Nhiễm sắc thể+ Nhân con
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 29
Thành phần không thể thiếu của một tế bào là:
A. Màng sinh chất
B. Tế bào chất
C. Nhân
D. Tất cả các đáp án trên Thành phần không hề thiếu của một tế bào là : A. Màng sinh chất B. Tế bào chất C. Nhân D. Tất cả những đáp án trên Hãy lý giải mối quan hộ thống nhất về công dụng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào Thành phần không hề thiếu của một tế bào là :
A. Màng sinh chất
B. Tế bào chất
C. Nhân
D. Tất cả những đáp án trên 27/12/2021 107

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: D
Một tế bào điển hình gồm:
– Màng sinh chất:
– Chất tế bào:
   + Ti thể
   + Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi
   + Trung thể
– Nhân:
   + Nhiễm sắc thể
   + Nhân con

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì Xem đáp án » 27/12/2021 378

Chức năng của chất tế bào là : Xem đáp án » 27/12/2021 302

Khi nói về công dụng của tế bào, ý nào sau đây đúng : Xem đáp án » 27/12/2021 128

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động giải trí trao đổi chất của tế bào Xem đáp án » 27/12/2021 128

Bào quan nào có vai trò điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động giải trí sống của tế bào Xem đáp án » 27/12/2021 121

Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực thi trao đổi chất với môi trường tự nhiên là : Xem đáp án » 27/12/2021 110

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động giải trí trao đổi chất của tế bào ? Xem đáp án » 27/12/2021 108

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính
Xem đáp án » 27/12/2021 105

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

Xem đáp án » 27/12/2021 100

Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ? Xem đáp án » 27/12/2021 99

Hoạt động sống của tế bào có quy trình dị hóa. Vậy dị hóa là : Xem đáp án » 27/12/2021 94

Bào quan nào có vai trò điều khiển và tinh chỉnh mọi hoạt động giải trí sống của tế bào ? Xem đáp án » 27/12/2021 93

Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu trúc nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic Xem đáp án » 27/12/2021 91

………. là nơi thực thi những hoạt động giải trí sống của tế bào. Xem đáp án » 27/12/2021 89

Bào quan đóng vai trò giao thông vận tải nội bào ? Xem đáp án » 27/12/2021 86 04/12/2021 79

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: D
Giải thích: Một tế bào điển hình gồm:
– Màng sinh chất:
– Chất tế bào:
   + Ti thể
   + Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi
   + Trung thể
– Nhân:
   + Nhiễm sắc thể
   + Nhân con

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bào quan được coi là xí nghiệp sản xuất sản xuất nguồn năng lượng ATP là : Xem đáp án » 04/12/2021 163

Bào quan nào có vai trò tinh chỉnh và điều khiển mọi hoạt động giải trí sống của tế bào ? Xem đáp án » 04/12/2021 162

Bào quan đóng vai trò giao thông vận tải nội bào ? Xem đáp án » 04/12/2021 138

Hãy sắp xếp những bào quan tương ứng với những công dụng bằng cách ghép chữ ( a, b, c … ) với số ( 1, 2, 3 … ) ở bảng sau sao cho tương thích :

Chức năng Bào quan
1. Nơi tổng hợp prôtêin
2. Vận chuyển những chất trong tế bào
3. Tham gia hoạt động giải trí hô hấp giải phóng nguồn năng lượng
4. Cấu trúc pháp luật sự hình thành prôtêin
5. Thu hồi, tích trữ, phân phối loại sản phẩm trong hoạt động giải trí sống của tế bào .
a, Lưới nội chất
b, Ti thể
c, Ribôxôm
d, Bộ máy Gôngi

Xem đáp án » 04/12/2021 102

Đơn vị tính năng cơ bản của khung hình là : Xem đáp án » 04/12/2021 84

Trong nhân tế bào, quy trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra hầu hết ở đâu ? Xem đáp án » 04/12/2021 83

Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu trúc nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ? Xem đáp án » 04/12/2021 83

Qua hình 3 – 2, em hãy cho biết công dụng của tế bào trong khung hình là gì ? Xem đáp án » 04/12/2021 80

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động giải trí trao đổi chất của tế bào ? Xem đáp án » 04/12/2021 72

Quan sát hình 3 – 1, hãy trình diễn cấu trúc một tế bào nổi bật Xem đáp án » 04/12/2021 64

Hãy chứng tỏ tế bào là đơn vị chức năng tính năng của khung hình. Xem đáp án » 04/12/2021 61

Hãy lý giải mối quan hộ thống nhất về công dụng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào

Xem đáp án » 04/12/2021 57

Video liên quan

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon