Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918 như thế nào

Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào?

Nội dung chính

  • Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào?
  • Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào?
  • Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào?
  • Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tra…
  • Video liên quan

A.Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

B.Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc

Đáp án chính xác

C.Tham chiến có điều kiện

D.Tham gia cuộc chiến tranh khi xuất hiện điều kiện thuận lợi

Xem lời giải

Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào?

Câu 73147 Thông hiểu

Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh quốc tế thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào ?
Đáp án đúng : b
Phương pháp giảiCách mạng tháng Mười Nga năm 1917 — Xem chi tiết cụ thể…

Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào?

Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh quốc tế thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào ?A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh quốc tế thứ nhấtB. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốcC. Tham chiến có điều kiện kèm theoD. Tham gia cuộc chiến tranh khi Open điều kiện kèm theo thuận tiện .Hướng dẫn

Năm 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi… Quân đội liên tiếp thua trận đã khiến cho tình trạng khủng hoảng thêm trầm trọng.
Đáp án cần chọn là: B

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử vẻ vang

Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tra…

Câu hỏi : Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh quốc tế thứ nhất 1914 – 1918 như thế nào ?

A.Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

B.Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc

C.Tham chiến có điều kiện

D.Tham gia cuộc chiến tranh khi xuất hiện điều kiện thuận lợi

Đáp án – Hướng dẫn giải Năm 1914, Chiến tranh quốc tế thứ nhất bùng nổ. Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho quốc gia : kinh tế tài chính suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi … Quân đội liên tục thua trận đã khiến cho thực trạng khủng hoảng cục bộ thêm trầm trọng .

Đáp án cần chọn là: B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Lịch Sử 11 (có đáp án) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ !! Lớp 11 Lịch sử Lớp 11 – Lịch sử

Video liên quan

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon