Lãi Suất Ngân Hàng SCB Tháng 4/2022 Cập Nhật Mới Nhất

Lãi Suất Ngân Hàng SCB Tháng 4/2022 Cập Nhật Mới Nhất

Lãi suất ngân hàng nhà nước SCB mới nhất tháng 3/2022

Khảo sát mới nhất về biểu lãi suất kêu gọi tại Ngân hàng TMCP TP HCM ( SCB ) nhìn chung vẫn được giữ nguyên so với ghi nhận trước đó. Khung lãi suất dành cho người mua cá thể gửi tiền tiết kiệm chi phí tại những kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng liên tục duy trì trong khoảng chừng từ 3,85 % / năm đến 6,8 % / năm, lĩnh lãi cuối kỳ .Theo đó, những kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đồng niêm yết lãi suất ở mức là 3,85 % / năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng nhà nước SCB ấn định cho kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng tương ứng lần lượt là 3,9 % / năm và 3,95 % / năm .

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tiếp tục được triển khai lãi suất cao hơn rõ rệt là 5,7%/năm.

Trường hợp người mua gửi tiền tại kỳ hạn 7 tháng tại Ngân hàng SCB sẽ được hưởng lãi suất là 6 % / năm. Sau đó mỗi kỳ hạn 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng được cộng thêm 0,1 điểm % so với kỳ hạn liên tục trước đó .Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí từ kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng được SCB hàng loạt niêm yết ở mức là 6,8 % / năm .Bên cạnh hình thức tiết kiệm chi phí lĩnh lãi cuối kỳ, SCB còn vận dụng thêm những hình thức nhận lãi linh động khác, như : lĩnh lãi hàng năm ( 6,38 % / năm – 6,58 % / năm ), lĩnh lãi 6 tháng ( 6,28 % / năm – 6,6 % / năm ), lĩnh lãi hàng quý ( từ 5,65 % / năm đến 6,57 % / năm ), lĩnh lãi hàng tháng ( từ 3,82 % / năm đến 6,52 % / năm ) và lĩnh lãi trước ( 3,77 % / năm – 6,22 % / năm ) .

Riêng đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được Ngân hàng SCB trả lãi hàng tháng với lãi suất được quy định không đổi là 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng SCB tiền gửi thường dành cho khách hàng cá nhân

LOẠI TIỀN GỬI LĨNH LÃI CUỐI KỲ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG NĂM ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG QUÝ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI TRƯỚC ( % / NĂM )
Không kỳ hạn 0,2
Có kỳ hạn
1 tháng 3,95 3,83
2 tháng 3,95 3,88 3,84
3 tháng 3,95 3,89 3,85
4 tháng 3,95 3,9 3,86
5 tháng 3,95 3,91 3,87
6 tháng 5,7 5,65 5,63 5,54
7 tháng 6 5,9 5,77
8 tháng 6,1 5,98 5,83
9 tháng 6,2 6,1 6,07 5,9
10 tháng 6,3 6,15 5,96
11 tháng 6,4 6,23 6,02
12 tháng 6,8 6,6 6,5 6,45 6,2
15 tháng 6,8 6,57 6,52 6,22
18 tháng 6,8 6,58 6,52 6,47 6,12
24 tháng 6,8 6,58 6,47 6,42 6,36 5,93
36 tháng 6,8 6,38 6,28 6,23 6,17 5,58

Nguồn : SCBNhiều loại sản phẩm kêu gọi vốn khác được Ngân hàng SCB tung ra trong tháng 10, như : Tiền gửi thường thì 13 tháng, tiết kiệm chi phí trực tuyến, Tiết kiệm Song hành – bảo hiểm toàn tâm, tiết kiệm chi phí Phát Lộc Tài, .. kèm theo đó là nhiều mức lãi suất khuyến mại khác nhằm mục đích cạnh tranh đối đầu với biểu lãi suất tiết kiệm chi phí thường tại quầy .Tại hình thức tiết kiệm ngân sách và chi phí trực tuyến, lãi suất mà người mua được hưởng sẽ khuyễn mãi thêm hơn khi gửi tiết kiệm chi phí tại quầy với biên độ cao hơn từ 0,05 điểm % đến 0,75 điểm % tại hầu hết những kỳ hạn gửi. Phạm vi lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ dưới hình thức này cũng không đổi so với tháng trước và hiện giao động trong khoảng chừng từ 4 % / năm đến 6,95 % / năm .Với hình thức tiết kiệm chi phí trực tuyến này, Ngân hàng SCB còn tiến hành thêm những kỳ hạn 31, 39 và 45 ngày với lãi suất cùng niêm yết ở mức là 4 % / năm .Vậy qua khảo sát, lãi suất cao nhất ghi nhận được tại SCB hiện là 6,95 % / năm dành cho những khoản tiền gửi trực tuyến nhận lãi cuối kỳ có kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng .

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trực tuyến trong tháng 3/2022

KỲ HẠN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE
LĨNH LÃI TRƯỚC LĨNH LÃI HÀNG THÁNG LĨNH LÃI CUỐI KỲ
31, 39, 45 ngày 3,87 4
1 tháng 3,87 4
2 tháng 3,88 3,93 4
3 tháng 3,89 3,94 4
4 tháng 3,9 3,95 4
5 tháng 3,91 3,96 4
6 tháng 6,22 6,35 6,45
7 tháng 6,23 6,38 6,5
8 tháng 6,24 6,41 6,55
9 tháng 6,25 6,44 6,6
10 tháng 6,26 6,47 6,65
11 tháng 6,27 6,5 6,7
12 tháng 6,33 6,58 6,8
13 tháng 6,34 6,61 6,85
15 tháng 6,32 6,62 6,9
18 tháng 6,24 6,6 6,95
24 tháng 6,04 6,5 6,95
36 tháng 5,69 6,3 6,95

Nguồn : SCBtin tức về lãi suất ngân hàng nhà nước trên đây chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm và hoàn toàn có thể đổi khác trong từng thời kì. Quý khách sung sướng liên hệ điểm thanh toán giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎ 1900 6538 để được tư vấn .

VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước tin tức và cập nhật lãi suất ngân hàng SCB nhanh chóng và chính xác; tin tức lãi suất ngân hàng luôn được cập nhật hàng ngày 24/7.

Bên cạnh đó là những tin tức so sánh lãi suất giữa ngân hàng nhà nước SCB và với lãi suất ngân hàng nhà nước khác, cùng với những thông tin tương quan ngân hàng nhà nước đến hoạt động giải trí của những ngân hàng nhà nước .Xem thêm :

Theo dõi thông tin lãi suất ngân hàng SCB mới nhất

Trong tháng này, Ngân hàng TMCP TP HCM ( SCB ) liên tục giữ nguyên mức lãi suất kêu gọi so với tháng trước .Đối với tiền gửi thường thì, lãi suất kêu gọi kì hạn 1 tháng đến 5 tháng cùng có mức 5 % / năm .Tiền gửi kì hạn từ 6 đến 9 tháng vẫn đang được hưởng mức lãi suất 7,1 % / năm ; kì hạn 10 tháng là 7,3 % / năm ; kì hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất kêu gọi lần lượt là 7,35 % / năm và 7,5 % / năm .Đối với, kì hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được vận dụng mức lãi suất là 7,7 % / năm .Tiền gửi tiết kiệm chi phí kì hạn 24 và 36 tháng đang được SCB kêu gọi theo mức lãi suất 7,55 % / năm .Đối với tiền gửi không kì hạn, SCB vận dụng mức lãi suất là 0,8 % / năm ( theo phương pháp lãi trả hàng tháng ) .

Lãi suất ngân hàng SCB cho Khách hàng cá nhân tiền VNĐ

LOẠI TIỀN GỬI LĨNH LÃI CUỐI KỲ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG NĂM ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG QUÝ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI TRƯỚC ( % / NĂM )
Không kỳ hạn 0,5
Có kỳ hạn
1 tháng 4,75 4,61
2 tháng 4,75

 

4,68 4,62
3 tháng 4,75 4,69 4,63
4 tháng 4,75 4,7 4,64
5 tháng 4,75 4,71 4,65
6 tháng 7,1 6,96 6,87 6,17
7 tháng 7,1 6,88 6,18
8 tháng 7,1 6,89 6,19
9 tháng 7,1 6,97 6,9 6,2
10 tháng 7,3 6,91 6,21
11 tháng 7,35 6,92 6,22
12 tháng 7,5 7,06 6,98 6,93 6,23
13 tháng * * 7,7 6,94 6,24
15 tháng 7,7 6,99 6,95 6,25
18 tháng 7,7 7,07 7 6,96 6,26
24 tháng 7,55 7 6,88 6,81 6,77 6,07
36 tháng 7,55 7,01 6,89 6,82 6,78 6,08

Lãi suất ngân hàng SCB cho các loại ngoại tệ

LOẠI KỲ HẠN LÃI SUẤT ( % / NĂM ), LĨNH LÃI CUỐI KỲ
EUR AUD GBP CAD CHF JPY SGD
Không kỳ hạn 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Có kỳ hạn
1 tháng 0,5 1,5 0,5 0,5
2 tháng 0,6 1,5 0,6 0,6
3 tháng 0,7 1,5 0,9 0,9
6 tháng 0,7 1,5 0,9 0,9
9 tháng 0,8 1,5 1 1
12 tháng 0,8 1,5 1 1
13 tháng 0,8 1,5
15 tháng 0,8 1,5
18 tháng 0,8 1,5
24 tháng 0,8 1,5
36 tháng 0,8 1,5

Xem thêm :Riêng với loại sản phẩm Đắc Lộc Phá, SCB đang vận dụng cùng một mức lãi suất kêu gọi 8,55 % / năm cho những kì hạn gửi là 13, 15, 18 tháng với hình thức lĩnh lãi vào cuối kì và định kì hàng tháng. Lãi suất kêu gọi cho kì hạn 24, 36 tháng vận dụng mức 8,35 % / năm .Ở tiền gửi tiết kiệm chi phí trực tuyến, SCB vận dụng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi và mức lãi suất cao .Hiện, lãi suất kêu gọi cuối kì của mẫu sản phẩm này với số dư dưới 1,5 tỉ đồng đang xê dịch trong khoảng chừng 5 % – 8,58 % / năm. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5 % / năm ; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5 % / năm. Tiền gửi tiết kiệm chi phí kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng vận dụng mức lãi suất là 5 % / nămKì hạn 6 tháng có mức lãi suất kêu gọi là 8,03 % / năm, 7 tháng là 8,08 % / năm, 8 tháng là 8,13 % / năm, 9 tháng là 8,18 % / năm, 10 tháng là 8,23 % / năm, 11 tháng là 8,28 % / năm và 12 tháng là 8,48 % / năm .Tiền gửi những kì hạn từ 13 tháng đến 18 tháng đang cùng được vận dụng mức lãi suất 8,58 % .

Chương trình khuyến mãi tại SCB

Bên cạnh đó, từ 2/3 – 31/3/2020, nằm trong chuỗi hoạt động giải trí “ SCB chung tay vì sức khỏe thể chất hội đồng ” SCB tiến hành chương trình “ TRAO SỨC KHỎE – GIỮ YÊU THƯƠNG ” với tổng giá trị quà Tặng Kèm lên đến hơn 900 triệu đồng .SCB tiến hành chương trình “ TRAO SỨC KHỎE – GIỮ YÊU THƯƠNG ”

Tên quà Tặng Ngay Giá trị quà Tặng Kèm ( đồng, gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )
Gói khám và chăm nom sức khỏe thể chất hạng sang 3.600.000
Máy lọc không khí Hitachi hạng sang 15.000.000
Máy nâng cơ mặt tổng lực LG 12.000.000
Máy lọc không khí Hitachi 10.000.000
Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo 8.500.000
Nệm massage body toàn thân 1.500.000
Máy đo đường huyết Omron một triệu
Cân sức khỏe điện tử Omron 600.000
Máy đo nhiệt độ trán Omron 500.000

Nguồn : SCBĐặc biệt, người mua nữ thanh toán giao dịch gửi mới Tiền gửi tiết kiệm chi phí trực tuyến VND trên kênh SCB eBanking với kì hạn từ 6 tháng trở lên vào hai ngày 7/3/2020 và 8/3/2020, sẽ được ưu đãi nhân đôi số dư để làm cơ sở xét tổng số dư cuối chương trình để tham gia phần thưởng. Hội sở chính : 927 Trần Hưng Đạo, P. 1, Quận 5, Tp. HCM

Thông tin ngân hàng SCB

Ngân hàng TMCP Hồ Chí Minh ( SCB ) xây dựng trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng nhà nước : Ngân hàng TMCP Hồ Chí Minh ( SCB ), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất ( Ficombank ), Ngân hàng TMCP Nước Ta Tín Nghĩa ( TinNghiaBank ). Ngân hàng TMCP TP HCM ( Ngân hàng hợp nhất ) chính thức đi vào hoạt động giải trí từ ngày 01/01/2012 .Cuối năm 2017, SCB có 231 đơn vị chức năng thanh toán giao dịch, gồm Hội sở chính và 230 Trụ sở, Phòng thanh toán giao dịch hoạt động giải trí tại hầu hết những tỉnh và thành phố trong cả nước. Mạng lưới hoạt động giải trí của SCB được phân bổ tương đối rộng tại hầu hết khu vực, địa phận trọng điểm trên cả nước. Ngoài ra, SCB còn thiết lập quan hệ đại lý với hơn 6.300 Ngân hàng / Trụ sở Ngân hàng tại 78 vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ trên quốc tế .Kể từ ngày 27/11/2018, vốn điều lệ của ngân hàng nhà nước SCB là hơn 15.231 tỷ đồng .Hiện tại, quản trị HĐQT SCB là ông Đinh Văn Thành. Tổng Giám đốc Sacombank là ông Võ Tấn Hoàng Văn .

Kết quả kinh doanh ngân hàng TPCP Sài Gòn

Năm 2017, tổng tài sản của SCB đạt 444.032 tỷ đồng, tăng gần 23 % so với cuối năm năm nay và đứng thứ 5 trong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tại Nước Ta. Huy động vốn thị trường 1 đạt 353.327 tỷ đồng, tăng 17 % .Cho vay người mua đạt 264.151 tỷ đồng, tăng trên 20 %. SCB lan rộng ra loại sản phẩm cho vay với người mua cá thể và doanh nghiệp nhỏ và vừa ( SME ) như cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh nhỏ lẻ, cho vay bổ trợ vốn lưu động, cho vay góp vốn vào doanh nghiệp, dự án Bất Động Sản …Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 0,45 % ; tỷ suất nợ quá hạn trên tổng dư nợ là 0,63 %. Giá trị trái phiếu VAMC ở mức 23.849 tỷ đồng, tăng 9.296 tỷ đồng so với năm năm nay. Ngân hàng đã tịch thu và giải quyết và xử lý được 1.082 tỷ đồng .Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Ngân hàng đạt 164 tỷ đồng, tăng gần 21 % .Trong tháng 11/2017, mức lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí cao nhất tại ngân hàng nhà nước SCB dành cho người mua cá thể là 7,75 % / năm, vận dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng .

Dịch vụ điện tử ngân hàng SCB Online

MOBILE BANKING : Giao dịch mọi lúc, mọi nơi bằng Điện thoại / Máy tính bảng giúp tra cứu thông tin thông tin tài khoản, chuyển tiền, nạp tiền, thanh toán giao dịch hóa đơn, booking cùng nhiều tiện ích khác một cách nhanh gọn và thuận tiện .SMS BANKING : Là dịch vụ tiện ích, giúp Khách hàng nhận những thông tin về thông tin tài khoản của mình trải qua thuê bao di động mà Khách hàng đã ĐK sử dụng dịch vụ tại SCB .SMS TIẾT KIỆM : Thương Mại Dịch Vụ thông tin đổi khác số dư thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí có kỳ hạn mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh gọn, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin .INTERNET BANKING : Giao dịch thuận tiện, nhanh gọn, bảo đảm an toàn bằng máy tính hoặc thiết bị có liên kết Internet để tra cứu thông tin thông tin tài khoản, chuyển tiền, nạp tiền và rất nhiều tiện ích khác .

QR EASY: Phương thức thanh toán hiện đại trên điện thoại thông minh qua ứng dụng SCB Mobile Banking bằng cách quét mã QR trực tiếp tại cửa hàng hoặc online trên website.

 Theo dõi thông tin lãi suất ngân hàng SCB mới nhất, tổng hợp thông tin so sánh lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, chương trình khuyến mãi ngân hàng tại VietnamBiz.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon