Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm?

Câu hỏi:

Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm?

A. Hai tiến trình

B. Ba giai đoạn

C. Bốn tiến trình
D. Năm quá trình

Đáp án đúng A.

Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp gồm hai quy trình tiến độ là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, ngoài hai quá trình này thì nhận thức còn có một quá trình nhỏ nữa, đó là nhận thức quay trở lại thực tiễn, đây là lúc tri thức được đem ra kiểm nghiệm xem đúng hay sai .

Giải thích lý do vì sao chọn A là đúng

Nhận thức cảm tính : là quá trình nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của những cơ quan cảm xúc với sự vật, hiện tượng kỳ lạ, đem lại cho con người hiểu biết về đặc thù bên ngoài của chúng .
Nhận thức lý tính : là tiến trình nhận thức tiếp theo, dựa trên những tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại, nhờ những thao tác của tư duy như : nghiên cứu và phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát … tìm ra thực chất, quy luật của sự vật, hiện tượng kỳ lạ

Ví dụ: Khi nhìn thấy một cô gái, hình ảnh cô gái đẹp sẽ là nhận thức đầu tiên của ta, tiếp theo đó ta sẽ suy nghĩ sâu hơn về tính cách, học thức của cô gái…

Nhận thức lý tính được biểu lộ trải qua ba hình thức :
+ Khái niệm : Nó phản ánh được đặc tính thực chất của sự vật, vấn đề. Khái niệm là tác dụng của quá trình khái quát, tổng hợp những đặc thù, đặc thù của sự vật, vấn đề .
+ Phán đoán : Nó dùng để link những khái niệm với nhau nhằm mục đích chứng minh và khẳng định hay phủ định một đặc thù nào đó của đối tượng người dùng. Phán đoán gồm có : phán đoán đơn nhất, phán đoán đặc trưng và phán đoán thông dụng .
+ Suy luận : Nó dùng để link những phán đoán với nhau và rút ra phán đoán đúng nhất. Nó còn có tính năng phát hiện ra những tri thức mới một cách nhanh gọn và đúng mực .
Ngoài hai quy trình tiến độ này thì nhận thức còn có một tiến trình nhỏ nữa, đó là nhận thức quay trở lại thực tiễn. Đây là lúc tri thức được đem ra kiểm nghiệm xem đúng hay sai. Sau đó thực tiễn được đưa về tiêu chuẩn của chân lý, cơ sở động lực và mục tiêu nhận thức .
+ Ưu điểm : Kết quả nhận thức thâm thúy, tổng lực .

+ Nhược điểm: nếu không dựa trên nhận thức cảm tính chính xác thì độ tin cậy không cao.

Nhận thức cảm tính : là tiến trình nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của những cơ quan cảm xúc với sự vật, hiện tượng kỳ lạ, đem lại cho con người hiểu biết về đặc thù bên ngoài của chúng .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon