Câu 4: Quá trình nào sau đây thuộc hiện tượng hóa học? Dầu ăn hòa tan trong xăngSắt để lâu ngày trong không khí bị gỉĐu… – Hoc24

Câu 7. Trong các hiện tượng sau đây, đâu là hiện tượng hóa học?

A. Xăng để trong lọ hở nút bị bay hơi .

B. Than cháy trong không khí tạo ra khí cacbonic

C. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành chai, lọ .D. Vàng được đánh thành nhẫn, vòng .

Câu 8. Trong một phương trình hóa học thì:

A. Số lượng những chất được bảo toàn. C. Khối lượng những chất được bảo toàn .B. Số lượng phân tử được bảo toàn. D. Thể tích những chất được bảo toàn .

Câu 11. Các biến đổi nào sau đây là biến đổi vật lí?

A. Xay nhỏ gạo thành bột. C. Thanh sắt để ngoài không khí bị gỉ .B. Đốt bột lưu huỳnh thành khí. D. Đốt cháy đường ăn .

Câu 12. Khi để thanh sắt ngoài không khí một thời gian, khối lượng thanh sắt khi đó so với ban đầu là: A. Không thay đổi B. Tăng lên   C. Giảm đi D. Chưa xác định được.

Câu 13. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Hòa tan kali penmanganat ( KMnO4 ) vào nước thu được dung dịch có màu tím .B. Hiện tượng xảy ra trong tự nhiên “ nước chảy đá mòn ” .C. Mở lọ đựng dung dịch ammoniac ( NH3 ) thấy có khí mùi khai thoát ra .D. Đun nóng đường thành màu đen .

Câu 14. Chọn câu trả lời đúng:

A. Nước gồm hai đơn chất là hiđro và oxiB. Axit sunfuric ( H2SO4 ) gồm ba đơn chất là lưu huỳnh, hiđro và oxi .C. Vôi sống ( CaO ) gồm hai nguyên tố hóa học là canxi và oxi .D. Nước gồm hai nguyên tố hidro và một nguyên tố oxi .

Câu 15. Những mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khi xảy ra phản ứng hóa học luôn kèm theo sự tỏa nhiệt .B. Phản ứng hóa học không có sự đổi khác link trong những phân tử chất phản ứng .C. Một trong những tín hiệu xảy ra phản ứng là tạo chất kết tủa .D. Phản ứng hóa học xảy ra luôn kèm theo sự biến hóa sắc tố .

Câu 16. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Hiện tượng hóa học là sự biến hóa chất này thành chất khácB. Trong phản ứng hóa học đặc thù của những chất giữ nguyên .C. Trong phản ứng hóa học số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên .D. Trong phản ứng hóa học tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng loại sản phẩm .

Câu 18. Cần dùng bao nhiêu gam đồng để phản ứng hết với 32 gam oxi và thu được 160 gam đồng oxit ( CuO).

A. 128 gam B. 64 gam C. 32 gam D. 16 gam

Câu 19. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Trong phản ứng hóa học số lượng nguyên tử được bảo toànB. Trong phản ứng hóa học số lượng phân tử được bảo toànC. Trong phản ứng hóa học hạt nhân nguyên tử bị biến hóaD. Trong phản ứng hóa học những chất được bảo toàn

Câu 21. Than cháy trong không khí, thực chất là phản ứng hóa học giữa cacbon và oxi. Cần đập nhỏ than trước khi đưa vào lò, sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến lúc than cháy, bởi vì?

A. Đập nhỏ than để tăng diện tiếp xúc giữa than với oxi .B. Quạt là để tăng lượng oxi tiếp xúc với thanC. Phản ứng giữa than và oxi cần nhiệt độ cao để khơi màoD. Tất cả những lý giải trên đều đúng

Câu 22. Khi nung đá vôi để sản xuất vôi. Khối lượng của vôi thu được so với khối lượng đá vôi thay đổi như thế nào?

A. Không biến hóa B. Tăng C. Giảm D. Tuỳ theo từng lò, hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm

Câu 27. Trong các cách phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng như sau, cách phát biểu nào đúng? A. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia

B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thànhC. Trong một PƯHH, tổng khối lượng của những mẫu sản phẩm bằng tổng khối lượng của những chất tham gia phản ứngD. Không phát biểu nào đúng

Câu 28. Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí Oxi  ® khí Cacbonic

Cho biết khối lượng của cacbon là 4,5 kg, khối lượng khí oxi là 12,5 kg. Khối lượng khí cacbonic là? A. 15 kg B. 16,5 kg C. 17 kg D. 20 kg

Câu 29. Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) bị phân hủy theo PƯHH : Vôi sống + khí Cacbonic. Cho biết khối lượng canxi cacbonat là 100®Canxi cacbonat kg, khối lượng khí cacbonic là 44 kg. Khối lượng vôi sống là:

A. 50 kg B. 56 kg C. 60 kg D. 66 kg

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon