Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

Trong chương trình Giáo dục đào tạo công dân lớp 11, tại bài số 7, tất cả chúng ta được học về Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước .

Một trong những câu hỏi được đặt ra là: Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

Bài viết sẽ san sẻ những thông tin giúp Quý vị giải đáp được vướng mắc trên :

Câu hỏi:

Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

A. Doanh nghiệp tư nhân
B. Công ty CP
C. Hợp tác xã
D. Cửa hàng kinh doanh thương mại .

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án C. Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là Hợp tác xã.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án C:

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định, ở nước ta có 5 thành phần kinh tế, đó là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên hình thức chiếm hữu tập thể về tư liệu sản xuất, gồm có nhiều hình thức hợp tác phong phú, trong đó, hợp tác xã là nòng cốt .
Hợp tác xã là những đơn vị chức năng kinh tế được thiết kế xây dựng dựa trên những nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và có sự giúp sức của Nhà nước .
Vai trò và mối quan hệ giữa thành phần kinh tế tập thể với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như sau :
Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác phong phú, mà nòng cốt là hợp tác dựa trên chiếm hữu của những thành viên và chiếm hữu tập thể ; link thoáng rộng những người lao động, những hộ sản xuất, kinh doanh thương mại, những doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc những thành phần kinh tế ; không số lượng giới hạn quy mô và địa phận ( trừ một số ít nghành nghề dịch vụ có lao lý riêng ) ; phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ ; hoạt động giải trí theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
Kinh tế tập thể lấy quyền lợi kinh tế làm chính, gồm có quyền lợi những thành viên và quyền lợi tập thể, đồng thời coi trọng quyền lợi xã hội của những thành viên, góp thêm phần xoá đói, giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho những thành viên .

Kinh tế tập thể phát triển và cùng với kinh tế nhà nước “ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Như vậy, Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là Hợp tác xã. Mong rằng, qua bài viết Quý vị đã có thêm được cho mình thông tin hữu ích về thành phần kinh tế tập thể – thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế nước nhà.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon