Natri Nitrat ( Nano3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Phương Trình Điện Li Nano3

*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh ?

A.

Bạn đang xem: Nano3 là chất điện li mạnh hay yếu

HCl, NaOH, NaCl.

B.HCl, NaOH, CH3COOH.

C.KOH, NaCl, HgCl2

D.NaNO3, NaNO2, HNO2.

*

Dãy gồm những chất điện li mạnh là: A. HCl, NaCl, Na 2 CO 3, Fe(OH) 3.B. NaF, NaOH, KCl, HClO C. NaOH, KCl, H 2 SO 4, KOH,D. KNO 3, MgCl 2, HNO 3 ,HF.

Xem thêm: Tải Về Cách Đối Nhân Xử Thế Của Người Thông Minh Pdf, Cách Đối Nhân Xử Thế Của Người Thông Minh

*
câu C ýcâu A thì có Fe ( OH ) 3 kết tủa màu nâu đỏcâu B thì có HClO là axit yếu câu D có HF là axit yếu
Cho những chất sau đây : H 2 O, HCl, NaOH, NaCl, CH 3 COOH, CuSO 4. Các chất điện li yếu là A. CH 3 COOH H 2 O, , CuSO 4 B. CH 3 COOH, CuSO 4 C. H 2 O, CH 3 COOH D. H 2 O, NaCl, CH 3 COOH, CuSO 4.
Câu 1 : Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ :A. H2O B. HCl C. NaOH D. CuCâu 2 : Dãy chất nào sau đây toàn là axitA. KOH, HCl, H2S, HNO3 B. H2S, Al ( OH ) 3, NaOH, Zn ( OH ) 2 C. ZnS, HBr, HNO3, HCl D. H2CO3, HNO3, HBr, H2SO3

Câu 3: Dãy chất nào sau đây toàn là bazơ

A. HBr, Mg ( OH ) 2, KOH, HCl B. Ca ( OH ) 2, Zn ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3, KOHC. Fe ( OH ) 3, CaCO3, HCL, ZnS D. Fe ( OH ) 2, KCl, NaOH, HBrCâu 4 : Dãy chất nào sau đây toàn là muốiA. NaHCO3, MgCO3, BaCO3 B. NaCl, HNO3, BaSO4C. NaOH, ZnCl2, FeCl2 D. NaHCO3, MgCl2, CuOCâu 5 : Cho nước tính năng với vôi sống ( CaO ). Dung dịch sau phản ứng làm cho quỳ tím chuyển thành màu gì ?A. Màu xanh B. Màu đỏ C. Không đổi màu D.Màu vàngCâu 6 : Dãy chất nào chỉ toàn gồm có axit :A. HCl ; NaOH B. CaO ; H2SO4 C. H3PO4 ; HNO3 D. SO2 ; KOHCâu 7 : Cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng :A. Gốc sunfat SO4 hoá trị I B. Gốc photphat PO4 hoá trị IIC. Gốc Nitrat NO3 hoá trị III D. Nhóm hiđroxit OH hoá trị ICâu 8 : Hợp chất nào sau đây là bazơ :A. Đồng ( II ) nitrat B. Kali cloruaC. Sắt ( II ) sunfat D. Canxi hiđroxit

Câu 9:Trong số những chất dưới đây, chất nào làm quì tím hoá xanh:

A. Đường ( C12H22O11 ) B. Muối ăn ( NaCl )C. Nước vôi ( Ca ( OH ) 2 ) D. Dấm ăn ( CH3COOH )Câu 10 : Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm cho quì tím không đổi màu :

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon