1.Thả một viên gạch có thể tích 0,95dm’ vào một thùng cao 1,5m đựng đầy nước. Biết trọnglượng riêng của nước d = 10000N/m3a) Tính áp suất của nước l nam 2022 | https://dhthanglong.com

Hỏi :1.Thả một viên gạch có thể tích 0,95dm’ ѵào một thùng cao 1,5m đựng đầy nước.Biết trọnglượng riêng c̠ủa̠ nước d = 10000N/m3a) Tính áp suất c̠ủa̠ nước l

1.Thả một viên gạch có thể tích 0,95dm’ ѵào một thùng cao 1,5m đựng đầy nước.Biết trọng
lượng riêng c̠ủa̠ nước d = 10000N/m3
a) Tính áp suất c̠ủa̠ nước lên một điểm cách đáy thùng 1m ?
b) Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên viên gạch 2.Bạn An đạp xe đạp từ nhà đến công trường dài 2km hết 10 phút, sau đó bạn An dắt bộ xe từ
cổng trường đến nhà gửi xe dài 50m hết 1 phút.
a) Tính vận tốc trung bình c̠ủa̠ bạn An trên cả quãng đường ?
b) Đang đi trên đường, nếu gặp chướng ngại vật thì bạn An có dừng xe ngay được không? Vì sao ? Để lưu thông trên đường an toàn thì bạn An cần phải Ɩàm gì ?

1. Thả một viên gạch có thể tích 0 , 95 dm ’ ѵào một thùng cao 1 , 5 m đựng đầy nước . Biết trọnglượng riêng c ̠ ủa ̠ nước d = 10000N / m3a ) Tính áp suất c ̠ ủa ̠ nước lĐáp :phuongthao:

Câu 1: 

– Áp suất c ̠ ủa ̠ nước tính năng lên vật Ɩàp = d * h = 10000 * ( 1.5 – 1 ) = 5000 ( N / mét vuông )0.95 dm3 = 0 , 00095 m3– Lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên vật ƖàFa = d * V = 10000 * 0 , 00095 = 9.5 ( N )

Câu 2: 

2 km = 2000 m ; 10 phút = 600 s ; 1 phút = 60 s– Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ người đó trên cả quãng đường ƖàVtb = $ \ frac { S1 + S2 } { t1 + t2 } $ $ \ frac { 2000 + 50 } { 600 + 60 } $ = $ \ frac { 205 } { 66 } $ ≈ 3.106 ( m / s )– Đang đi trên đường , nếu gặp chướng ngại vật thì An không dừng xe ngay được vì có quán tính . Để lưu thông trên đường bảo đảm an toàn thì bạn An cần giữ khoảng cách bảo đảm an toàn với xe chạy phía trước để kịp thời giải quyết và xử lý những hình huống giật mình , phải ra tín hiệu trước khi cho xe chuyển hướng , không phóng nhanh , vượt ẩu khi lái xe .

Câu 1: 

– Áp suất c ̠ ủa ̠ nước công dụng lên vật Ɩà

p=d*h=10000*(1.5-1)=5000 (N/m2)

0.95 dm3 = 0 , 00095 m3– Lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên vật ƖàFa = d * V = 10000 * 0 , 00095 = 9.5 ( N )

Câu 2: 

2 km = 2000 m ; 10 phút = 600 s ; 1 phút = 60 s– Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ người đó trên cả quãng đường ƖàVtb = $ \ frac { S1 + S2 } { t1 + t2 } $ $ \ frac { 2000 + 50 } { 600 + 60 } $ = $ \ frac { 205 } { 66 } $ ≈ 3.106 ( m / s )– Đang đi trên đường , nếu gặp chướng ngại vật thì An không dừng xe ngay được vì có quán tính . Để lưu thông trên đường bảo đảm an toàn thì bạn An cần giữ khoảng cách bảo đảm an toàn với xe chạy phía trước để kịp thời giải quyết và xử lý những hình huống giật mình , phải ra tín hiệu trước khi cho xe chuyển hướng , không phóng nhanh , vượt ẩu khi lái xe .

Câu 1: 

– Áp suất c ̠ ủa ̠ nước công dụng lên vật Ɩàp = d * h = 10000 * ( 1.5 – 1 ) = 5000 ( N / mét vuông )0.95 dm3 = 0 , 00095 m3– Lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên vật ƖàFa = d * V = 10000 * 0 , 00095 = 9.5 ( N )

Câu 2: 

2 km = 2000 m ; 10 phút = 600 s ; 1 phút = 60 s

– Vận tốc trung bình c̠ủa̠ người đó trên cả quãng đường Ɩà

Vtb = $ \ frac { S1 + S2 } { t1 + t2 } $ $ \ frac { 2000 + 50 } { 600 + 60 } $ = $ \ frac { 205 } { 66 } $ ≈ 3.106 ( m / s )– Đang đi trên đường , nếu gặp chướng ngại vật thì An không dừng xe ngay được vì có quán tính . Để lưu thông trên đường bảo đảm an toàn thì bạn An cần giữ khoảng cách bảo đảm an toàn với xe chạy phía trước để kịp thời giải quyết và xử lý những hình huống giật mình , phải ra tín hiệu trước khi cho xe chuyển hướng , không phóng nhanh , vượt ẩu khi lái xe .phuongthao : phuongthao : phuongthao :

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon