Lực đàn hồi của lò xo: A. Chỉ xuất hiện khi lò xo bị kéo dãn ra B. Chỉ xuất hiện khi lò xo bị nén vào C. Luôn luôn xuấ… – Hoc24

B7. Một đống gạch nặng 160 000N. Biết mỗi viên gạch có 800g. Hỏi đống gạch đó có bao nhiêu viên?

B8.  Chiều dài ban đầu của lò xo là 25cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 27 cm. Cho biết lò xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu.

B9. Hai lò xo có chiều dài ban đầu như nhau. Treo hai vật có cùng khối lượng vào hai lò xo đó. Hỏi độ dãn của hai lò xo đó có như nhau không?

B10. Treo 1 vật có khối lượng là 100g thì lò xo giãn ra 2cm. Hỏi treo vật có trọng lượng là 1,5N lò xo giãn ra bao nhiêu cm?

B11. Một lò xo có chiều dài tự nhiên l­­0 = 11,5 cm. Chiều dài của lò xo khi treo 1 quả nặng 50g là l­1 =13 cm. Tính chiều dài l­2 của lò xo khi treo 2 quả nặng 50g.

B12.   Một lò xo có độ dài tự nhiên là l0 = 10cm. Treo lò xo thẳng đứng, một đầu lò xo móc trên giá, móc vào đầu dưới của lò xo một quả nặng có khối lượng m1 = 100g thì lò xo dãn ra đến khi nó có độ dài là l1 = 12cm thì dừng lại.

a ) Vật nặng chịu công dụng của những lực nào ?b ) Hãy tính độ biến thiên Δl1 của lò xo khi treo vật m1 .c ) Thay quả nặng 100 g bằng quả nặng 50 g. Tính độ dài l2 của lò xo khi treo quả nặng này .

B13. Khi treo vật nặng có trọng lượng 1 N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?

B14. Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15N nữa thì lò xo dài bao nhiêu? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.

B15. Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu lò xo một vật có khối lượng 1 kg. Nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1cm chỉ thị mấy niutơn (N)?

B16. Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo có độ dài bao nhiêu?

B17. Nếu treo quả cân 1kg vào một cái “cân lò xo”của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

B18.  Hai máy bay có khối lượng như nhau. Chiếc 1 bay ở độ cao 2 km với vận tốc 50 m/s. Chiếc 2 bay ở độ cao 3 km với vận tốc 200 km/h. Máy bay nào có cơ năng lớn hơn? Vì sao?

B19. Hãy kể tên các thiết bị/dụng cụ tiêu thụ điện năng biến đổi thành nhiệt năng, quang năng, cơ năng để có thể sử dụng trực tiếp.

B20. Có 2 vật có cùng khối lượng và đang rơi cùng 1 độ cao. So sánh thế năng và động năng của 2 vật đó.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon