Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là?

Sau khi vào Nam Kinh tháng 3-1853 những người lãnh đạo Thái bình thiên quốc xây dựng chế độ nhà nước, trong đó có ý nghĩa quan trọng nhất là “chế độ ruộng đất của Thiên triều”. Vậy lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là?

Câu hỏi:

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là ?

A. Tăng Quốc Phiên

B. Tả Tôn Đường
C. Hồng Tú Toàn
D. Lý Hồng Chương

Đáp án đúng C.

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là Hồng Tú Toàn, những ngân sách về Chiến tranh thuốc phiện và những khoản tiền bồi thường đều đổ lên đầu nông dân, trào lưu nông dân ở Quảng Tây vào năm 1849 – 1850 đã bước vào tiến trình mới, Hồng Tú Toàn và Phùng Vân Sơn cùng những lãnh tụ của Hội Thượng đế quyết định hành động khởi nghĩa .

Lý giải vì sao chọn đáp án C là đúng:

Những ngân sách về Chiến tranh thuốc phiện và những khoản tiền bồi thường đều đổ lên đầu nông dân. Thuế má tăng, quan lại và quân lính nhũng nhiễu, bọn địa chủ bóc lột tô nặng nề làm cho nông dân không còn đường sống. Thêm vào đó nạn mất mùa liên tục xảy ra, nông dân phải bỏ nhà cửa, quê nhà đi kiếm kế sinh nhai .
Phong trào đấu tranh của nông dân nổi dậy khắp nơi. Từ năm 1841 đến 1851, trong vòng 10 năm có đến hơn 100 cuộc khởi nghĩa lớn. Đặc biệt vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, trào lưu nông dân nổi dậy tiếp tục với quy mô đáng kể. Trong toàn nước những hội kín Open ở khắp nơi như : Tam điểm hội, Thiên địa hội, Hội cướp gạo, Tiểu đao hội … Nông dân tập hợp dưới ngọn cờ tôn giáo để chống phong kiến Mãn Thanh, chống bọn quan lại địa chủ địa phương đòi lập một xã hội trật tự và công minh hơn .

Ở Quảng Tây, phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ. Hội Thượng đế của Hồng Tú Toàn đã tập hợp nông dân tiến hành một cuộc đấu tranh rộng lớn và lan rộng 18 tỉnh, kéo dài trong 14 năm. Đó là phong trào nông dân to lớn nhất trong thời kỳ lịch sử cận đại Trung Quốc.

Mùa hạ năm 1850, Hồng Tú Toàn ra lệnh cho những đoàn vũ trang quân sự chiến lược tập hợp ở Kim Điền. Ngày 1-1-1851 quân khởi nghĩa nổi dậy lập hiệu là Thái bình thiên quốc và tháng 9 năm đó tiến vào Vĩnh An .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon