Khi âm phản xạ và âm truyền trực tiếp đến tai ta gần như đồng thời thì chúng có tác dụng như thế nào

Bài C3 trang 40 SGK Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Nội dung chính

 • Bài C3 trang 40 SGK Vật lí 7
 • Giải vở bài tập Vật Lí 7 Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang
 • Bài tập phản xạ âm, tiếng vang cực hay, có đáp án
 • Các định luật vật lý có chứng minh sự tồn tại của Chúa?
 • Video liên quan

Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe được tiếng vang. Nhưng nói to như vậy trong phòng nhỏ thì lại không nghe thấy tiếng vang .
a ) Trong phòng nào có âm phản xạ ?
b ) Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m / s .
Kết luận
Có tiếng vang khi ta nghe thấy ….. cách ….. một khoảng chừng thời hạn tối thiểu là 1/15 giây.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ .

Lời giải chi tiết

a )Trong cả hai phòng đều có âm phản xạ. Khi em nói to trong phòng nhỏ, mặc dầu vẫn có âm phản xạ từ tường phòng đến tai nhưng không nghe thấy tiếng vang vì âm phản xạ từ tường phòng và âm nói ra đến tai gần như cùng một lúchoặc khoảng chừng chênh lệch thời hạn giữa âm phản xạ và âm trực tiếp nhỏ hơn 1/15 giây .b )Để nghe được tiếng vang thì thời hạn nghe được âm phản xạ cách âm trực tiếp tối thiểu là \ ( \ dfrac { 1 } { 15 } \ ) giây .Quãng đường truyền đi và về trong 1/15 giây là :\ ( S = v. t = 340. \ displaystyle { 1 \ over { 15 } } = 22,67 m \ )Do quãng đường âm truyền từ người đến tường bị phản xạ trên tường và truyền về đến tai người dài gấp đôi khoảng cách từ người đến tường nên khoảng cách ngắn nhất từ người đến tường là :\ ( d = \ displaystyle { S \ over 2 } = { { 22,67 } \ over 2 } = 11,34 m \ )

Kết luận: Có tiếng vang khi ta nghe thấy âm phản xạ cách âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là\(\dfrac{1}{15}\) giây.

Bài tiếp theo khi am phan xa va am truyen truc tiep den tai ta gan nhu dong thoi thi chung co tac dung nhu the nao 64722250dfede51c4cbdc8873594853a

 • Bài C4 trang 41 SGK Vật lí 7
  Giải bài C4 trang 41 SGK Vật lí 7. Trong những vật sau đây :

 • Bài C5 trang 41 SGK Vật lí 7
  Giải bài C5 trang 41 SGK Vật lí 7. Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng …

 • Bài C6 trang 41 SGK Vật lí 7
  Giải bài C6 trang 41 SGK Vật lí 7. Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay …

 • Bài C7 trang 42 SGK Vật lí 7
  Người ta thường sử dụng sự phản xạ …

 • Bài C8 trang 42 SGK Vật lí 7
  Giải bài C8 trang 42 SGK Vật lí 7. Hiện tượng phản xạ âm được ứng dụng trong những trường hợp nào dưới đây ?

Quảng cáo

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 7 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Giải vở bài tập Vật Lí 7 Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang

❮ Bài trước Bài sau ❯

Bài tập phản xạ âm, tiếng vang cực hay, có đáp án

Trang trước Trang sau

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ ít hay nhiều. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp tối thiểu là 1/15 giây .

Quảng cáo

Ví dụ 1: Vì sao khi nói trong phòng nhỏ có chứa nhiều đồ ta không nghe thấy tiếng vang?

A. Vì không có âm phản xạ từ tường tới tai ta .B. Vì âm phản xạ từ tường tới tai ta cùng một lúc với âm phát ra .C. Vì phòng có nhiều đồ thì năng lực hấp thụ âm cao .D. Vì cả 3 nguyên do trên .Trong phòng nhỏ, nhiều đồ vật thì âm phản xạ từ tường và những vật phẩm đến tai ta cùng một lúc với âm phát ra nên ta không nghe thấy tiếng vang .

Chọn B

Ví dụ 2: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra .B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai ta cùng một lúc .C. Âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ .D. Âm phản xạ gặp vật cản .Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp tối thiểu là 1/15 giây. Vậy ta nghe thấy tiếng vang khi âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ .

Chọn C

Quảng cáo

Ví dụ 3: Tại sao nói chuyện ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ), tiếng nói nghe rất rõ?

Khi trò chuyện ở gần mặt ao, hồ ( trên bờ ao, hồ ), thì âm phản xạ ở mặt nước đến tai ta cùng lúc với âm trực tiếp, nên ta nghe âm thanh rất rõ .

Câu 1: Ta nghe được tiếng vang khi:

A. Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng chừng thời hạn tối thiểu là 1/15 giây .B. Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng chừng thời hạn tối thiểu là 15 giây .C. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng chừng thời hạn tối thiểu là 1/15 giây .D. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng chừng thời hạn tối thiểu là 15 giây .
Hiển thị đáp án
Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp tối thiểu là 1/15 giây .

Chọn A

Quảng cáo

Câu 2: Yếu tố nào sau đây quyết định điều kiện để có tiếng vang?

A. Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âmB. Độ to của âmC. Cả hai yếu tố trênD. Không yếu tố nào trong hai yếu tố trên
Hiển thị đáp án
Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp tối thiểu là 1/15 giây. Vì vậy khoảng cách từ nguồn âm và vật cản phải đủ lớn để âm phản xạ đến tai sau âm trực tiếp tối thiểu 1/15 giây. Ngoài ra, độ to của âm cũng phải đủ lớn để âm phản xạ không bị thiên nhiên và môi trường hấp thụ hết khi truyền đến tai người nghe .Vậy cả hai yếu tố là : Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm và độ to của âm đểu quyết định hành động đến điều kiện kèm theo có tiếng vang .

Chọn C

Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng nhất:

A. Âm nằm trong ngưỡng nghe có năng lực phản xạ .B. Các hạ âm không có hiện tượng kỳ lạ phản xạ .C. Các siêu âm mới có hiện tượng kỳ lạ phản xạ .D. Mọi âm có tần số bất kể đều cho âm phản xạ .E. Âm có tần số tương thích mới cho âm phản xạ .
Hiển thị đáp án
Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ ít hay nhiều. Tức là mọi âm có tần số bất kỳ gặp vật cản đều cho âm phản xạ .

Chọn D

Câu 4: Những âm phản xạ bao giờ cũng:

A. Lớn hơn âm tới .B. Truyền ngược chiều âm tới .C. Có thể vượt qua vật chắn .D. Nhỏ hơn âm tới .
Hiển thị đáp án
Âm phản xạ khi nào cũng nhỏ hơn âm tới, do nó phải đi quãng đường xa hơn âm trực tiếp nên sẽ bị môi trường tự nhiên hấp thụ nhiều hơn. Chiều truyền của âm phản xạ đến tai ta phụ thuộc vào vào vị trí vật cản, nên không phải khi nào cũng truyền ngược chiều âm tới .

Chọn D

Câu 5: Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau:

Khi âm gặp mặt chắn đều bị … ( 1 ) …, sự phản xạ của âm nhiều hay ít tùy thuộc vào mặt chắn cứng, nhẵn hay mềm, không nhẵn. Ta nhận ra được âm phản xạ khi nghe thấy … ( 2 ) …. Thời gian kể từ khi nghe được âm … ( 3 ) … đến khi cảm nhận được âm …. ( 4 ) …. phải … ( 5 ) …. 1/15 giây thì ta mới hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng vang .
Hiển thị đáp án

Khi âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ, sự phản xạ của âm nhiều hat ít tùy thuộc vào mặt chắn cứng, nhẵn hay mềm, gồ ghề. Ta nhận biết được âm phản xạ khi nghe thấy tiếng vang. Thời gian kể từ khi nghe được âm trực tiếp đến khi cảm nhận được âm phản xạ phải lớn hơn 1/15 giây thì ta mới có thể nghe rõ tiếng vang.

Các từ cần điền là 🙁 1 ) : phản xạ( 2 ) : tiếng vang( 3 ) : trực tiếp( 4 ) : phản xạ( 5 ) : lớn hơn .

Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Âm gặp mặt chắn đều bị … … … … … … … … … nhiều hay ít. … … … … … … … …. là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp một khoảng chừng thời hạn tối thiểu là 1/15 giây. Hiện tượng … … … … … … … .. hoàn toàn có thể dùng để xác dịnh độ sâu của đáy biển. Nếu thiên nhiên và môi trường phản xạ âm càng rắn thì hấp thụ âm càng … … … … … … .
Hiển thị đáp án

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây. Hiện tượng phản xạ âm có thể dùng để xác dịnh độ sâu của đáy biển. Nếu môi trường phản xạ âm càng rắn thì hấp thụ âm càng ít.

Câu 7: Em đã nghe thấy tiếng vang bao giờ chưa? Vì sao em nghe được tiếng vang đó?

Hiển thị đáp án
Chúng ta hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng vang trong nhiều trường hợp :Ví dụ 1 : Ngồi ở đại sảnh của một khách sạn hay nhà ga lớn, rộng, khi ta nói to hoàn toàn có thể nghe được tiếng vang .Ví dụ 2 : Các bạn ở dưới thung lũng gọi những bạn ở trên sườn núi, âm thanh bị phản xạ ở vách đá nên có tiếng vang rất rõ .Ví dụ 3 : Cúi xuống giếng nước sâu, nói hay gọi, ta nghe được tiếng vang do âm phản xạ ở mặt nước .

Câu 8:

a ) Tiếng vang là gì ?b ) Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn ? Giải thích tại sao ?
Hiển thị đáp án
a ) Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp một khoảng chừng thời hạn tối thiểu là 1/15 giây .b ) Hát ở phòng hẹp thì ta sẽ nghe rõ hơn. Vì trong phòng hẹp âm phản xạ gần như đến tai cùng lúc với âm trực tiếp, khiến âm to và rõ hơn. Trong phòng rộng, âm sẽ bị phản xạ tạo thành tiếng vang rền lê dài, vì vậy nên nghe sẽ không rõ bằng .

Câu 9: Với cùng độ to của âm như nhau, trong trường hợp nào ta nghe được rõ hơn:Trong phòng họp đóng kín cửa hay ở ngoài trời? Tại sao lại như vậy?

Hiển thị đáp án
Với cùng độ to của âm như nhau, ta nghe được rõ hơn khi ở trong phòng họp đóng kín cửa. Vì khi đó âm thanh ít bị hấp thụ, âm tới tường bị phản xạ truyền đến tai ta cùng lúc với âm trực tiếp nên ta nghe rõ hơn. Còn khi ở ngoài trời, âm thanh chỉ truyền đi, và bị thiên nhiên và môi trường hấp thụ, không có âm phản xạ nên nghe không rõ bằng .

Câu 10: Một kinh nghiệm quý báu của nhân dân Miền Nam thời chống Mỹ là:

– Nếu nghe tiếng bom đạn nổ rền vang thì biến ngay là quân địch đang càn quét ở xa .- Nếu nghe tiếng nổ đanh, dọn thì biết quân địch đang tiến đến rất gần .Cho biết kinh nghiệm tay nghề này dựa trên cơ sở khoa học nào ?
Hiển thị đáp án
Kinh nghiệm này dựa trên kỹ năng và kiến thức về sự phản xạ âm .+ Khi quân địch còn ở xa, tiếng nố nghe được có cả tiếng vang đã qua nhiều lần phản xạ, nên nghe vang, rền rất to và lê dài .+ Khi quân địch đã đến gần, tiếng nổ nghe được chỉ là tiếng nổ trực tiếp khi bắn súng, nên khi nghe tiếng đó rất đanh và gọn .

Câu 11: Các nhà khoa học cho biết, thông thường khi có chớp, chỉ có thể tại ra một tiếng sấm mà thôi. Tuy nhiên, khi có giông, ta thường nghe thấy tiếng sấm phát ra thành từng tràng rền vang kéo dài. Hãy giải thích tại sao?

Hiển thị đáp án
Trong những cơn giông, ta nghe thấy tiếng sấm rền vang dù chỉ có một tiếng sấm phát ra là do tiếng sấm này bị phản xạ nhiều lần trong môi trường tự nhiên khi gặp những vật cản nên sau tiếng sấm tiên phong sẽ nghe được nhiều âm phản xạ liên tục thành một tràng sấm dài .

Câu 12: Để xác định độ sâu của đáy biển, người ta thường sử dụng sự phản xạ của siêu âm phát ra từ một chiếc tàu neo cố định trên mặt nước (hình bên dưới). Hãy tìm hiểu và cho biết nguyên tắc của cách làm đó?

Bài tập phản xạ âm, tiếng vang cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Hiển thị đáp án
Để xác lập độ sâu của đáy biển, người ta thường dùng một chiếc tày neo cố định và thắt chặt trên mặt biển, cho tàu phát ra siêu âm theo phương thẳng đứng xuống dưới, siêu âm này khi đến đáy biển sẽ bị phản xạ trở lại. Người ta xác lập thời hạn từ lúc phát ra siêu âm đến khi thu được siêu âm phản xạ, từ đó suy ra khoảng cách từ mặt nước đến đáy biển .
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Các định luật vật lý có chứng minh sự tồn tại của Chúa?

Getty ImagesGetty ImagesNguồn hình ảnh, Getty Images” Tôi vẫn tin vào Chúa ( giờ đây tôi là một người vô thần ) khi nghe câu hỏi sau đây tại một cuộc hội thảo chiến lược, lần tiên phong được Einstein đặt ra, và đã sửng sốt trước sự lịch sự và trang nhã và chiều sâu của nó : ” Nếu có một Thượng đế đã tạo ra hàng loạt ngoài hành tinh và TẤT CẢ những định luật vật lý của nó, liệu Ngài có tuân theo luật do chính Ngài tạo ra hay không ? Hay Thượng đế hoàn toàn có thể vượt khỏi những định luật của chính Ngài, ví dụ điển hình như đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng và do đó có thể hiện hữu tại hai nơi khác nhau cùng một lúc ? ” Liệu câu vấn đáp hoàn toàn có thể giúp tất cả chúng ta chứng tỏ rằng Chúa có sống sót hay không hay đó là nơi mà chủ nghĩa thực nghiệm khoa học và đức tin tôn giáo giao thoa mà KHÔNG có câu vấn đáp thật sự ? ” David Frost, 67 tuổi, Los Angeles .Chúa có đi nhanh hơn ánh sáng ?Tôi đang trong thời hạn bị phong tỏa khi nhận được câu hỏi này và ngay lập tức bị hấp dẫn .Tính cách phương Tây định hình bởi Giáo hội La Mã ?Quảng cáoVũ trụ sống sót vĩnh viễn hay sẽ diệt vong ?Người ngoài hành tinh nào đang đợi tất cả chúng ta ?Thời điểm câu hỏi này được đưa ra không có gì quá bất ngờ – những sự kiện bi thảm, ví dụ điển hình như đại dịch, thường khiến tất cả chúng ta đặt câu hỏi về sự sống sót của Chúa : nếu có Chúa nhân từ, tại sao thảm họa như vậy lại xảy ra ? Ý nghĩ rằng Chúa hoàn toàn có thể bị ‘ ràng buộc ‘ bởi những định luật vật lý – vốn cũng chi phối hóa học và sinh học và do đó là số lượng giới hạn của y khoa – là điều mê hoặc để tìm hiểu và khám phá .Nếu Chúa không hề phá vỡ những định luật vật lý, thì có lẽ rằng Ngài sẽ không quyền lực như tất cả chúng ta mong đợi ở một đấng tối cao .Nhưng nếu ngược lại, tại sao tất cả chúng ta vẫn chưa thấy bất kể vật chứng nào về những định luật vật lý đã từng bị phá vỡ trong Vũ trụ ?NasaNasaNguồn hình ảnh, NASAChụp lại hình ảnh ,Vật lý lượng tử hoàn toàn có thể giúp lý giải được năng lực Thượng đế hoàn toàn có thể cùng lúc hiện hữu ở hai nơi ?Để xử lý yếu tố này, hãy chia nhỏ nó một chút ít .Thứ nhất, Chúa hoàn toàn có thể đi nhanh hơn ánh sáng không ?Hãy xem xét yếu tố này ở bề nổi của nó. Ánh sáng truyền đi với vận tốc giao động 299.500 km mỗi giây. Ở trường, tất cả chúng ta học được rằng không gì hoàn toàn có thể vận động và di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng – ngay cả tàu USS Enterprise trong phim Star Trek khi những tinh thể dilithium của nó được chỉnh ở mức tối đa .Nếu quay ngược thời hạn, loài người sẽ không còn nữa ?Tôn giáo và nhu yếu sống thành nhóm ở loài ngườiCó phải vật chất tối tạo ra thiên hà ?Những mối rình rập đe dọa lớn nhất loài người phải đương đầuNhưng điều đó có đúng không ? Vài năm trước, một nhóm những nhà vật lý cho rằng những hạt được gọi là tachyon chuyển dời với vận tốc nhanh hơn ánh sáng .

May mắn là, sự tồn tại của chúng dưới dạng các hạt thực được coi là khó xảy ra. Nếu chúng tồn tại, chúng sẽ có dạng khối tưởng tượng và kết cấu không gian và thời gian sẽ trở nên méo mó – dẫn đến vi phạm quan hệ nhân quả (và có thể là nỗi đau đầu của Chúa).

Cho đến nay, có vẻ như không có vật thể nào được quan sát thấy hoàn toàn có thể chuyển dời nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Điều này tự nó không nói được điều gì về Chúa. Nó chỉ củng cố hiểu biết rằng ánh sáng thực sự truyền đi rất nhanh .

Video liên quan

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon