Hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là:

A.Chế biến nông, lâm, thuỷ sản .

Nội dung chính

 • Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là:
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp – Địa lý 12 – Đề số 3
 • Video liên quan

B.Sản xuất hàng tiêu dùng .

C.Điện năng .

D.Khai thác và chế biến dầu khí .

Đáp án và lời giải
Đáp án : C
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp – Địa lý 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Sản phẩm 2000 2002 2003 2004 2005
  Thủy tinh ( nghìn tấn ) 113 114 146 154 158
  Giấy bìa ( nghìn tấn ) 408 489 687 809 901
  Quần áo ( triệu cái ) 337 489 727 923 1011
  Vải lụa ( triệu mét vuông ) 356 469 496 501 503

  Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

 • Ý nào sau đây không phản ánh đúng sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế ở nước ta?

 • Cho biểu đồ về dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003 img1 Hãy cho biết biểu đồ trên biểu hiện nội dung nào sau đây?

 • Căn cứ vào biểu đồ nhận xét nào đúng nhất? img1 Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô, than và điện ở nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

 • Cho biểu đồ sau: img1 Biểu đồ trên thể hiện nôi dung nào sau?

 • Thành phần kinh tế

  Giá trị

  Nhà nước 1080,8
  Ngoài Nhà nước 1987,5
  Khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế 2936,2
 • Đâu không phải là nhận định đúng về ngành công nghiệp của Hoa Kì?

 • Cho biểu đồ về dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003 img1 Hãy cho biết biểu đồ trên biểu hiện nội dung nào sau đây?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Video liên quan

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon