P2O5 Là Gì ? Phốtpho Pentôxít

Oxit là gì? Công thức của oxit. Phân loại oxit. Tính chất hoá học của oxit. Cách gọi tên oxit.

Bạn đang xem : P2o5 là gì

Nhắc tới oxit, chắc ai trong chúng ta cũng một vài lần nghe qua nhưng lại ít ai biết rõ về nó do oxit không được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Vậy hôm nay, qua bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn về oxit, để biết rõ nó là gì, có công thức ra sau và có tính chất gì nhé.

OXIT LÀ GÌ?

*oxit là gì

Oxit là tên gọi của hợp chất gồm 2 nguyên tố hoá học, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Ví dụ : CO2, SO2, P2O5, SO3, Fe2O3, CuO, Cao, N2O5, … .

Công thức chung của oxit là MxOy.

CÔNG THỨC CỦA OXIT

*Điclo heptaoxitCông thức tổng quát của oxit là MxOy. Trong đó : gồm có kí hiệu hóa học của oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu hóa học của nguyên tố M và M có hoá trị n .Theo quy tắc hoá trị, ta có : II x y = n x x .

PHÂN LOẠI OXIT

Oxit được chia thành 2 loại chính là oxit axit và oxit bazo .

Oxit axit

Oxit axit thường là oxit của phi kim, khi cho oxit công dụng với nước thì thu được một axit tương ứng .Ví dụ :CO2: axit tương ứng là axit cacbonic H2CO3P2O5: axit tương ứng là axit phophoric H3PO4CO2 : axit tương ứng là axit cacbonic H2CO3P2O5 : axit tương ứng là axit phophoric H3PO4Một vài đặc thù của Oxit axit như sau :

Tính tan: Đa số các oxit axit khi hoà tan vào nước sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2:

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2OFeO + HCl → FeCl2 + H­2O CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2ONa2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2OFeO + HCl → FeCl2 + H ­ 2O CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Tác dụng với oxit bazơ tan: Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tan sẽ tạo muối:

SO3 + CaO -> CaSO4P2O5 +3Na2O -> 2Na3PO4SO3 + CaO -> CaSO4P2O5 + 3N a2O -> 2N a3PO4

Tác dụng với bazơ tan: Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ phản ứng sẽ cho ra nước + muối trung hoà, muối axit hay hỗn hợp 2 muối:

Gốc axit tương ứng có hoá trị II:Gốc axit tương ứng có hoá trị II :– Đối với sắt kẽm kim loại trong bazơ có hoá trị I :Tỉ lệ mol B : OA là 1 :NaOH + SO2 -> NaHSO3 ( Phản ứng tạo muối axit )Tỉ lệ mol B : OA là 2 :2KOH + SO3 -> K2SO3 + H2O ( Phản ứng tạo muối trung hoà )– Đối với sắt kẽm kim loại trong bazơ có hoá trị II :Tỉ lệ mol OA : B là 1 :CO2 + Ca ( OH ) 2 -> CaCO3 ( Phản ứng tạo muối trung hoà )Tỉ lệ mol OA : B là 2 :SiO2 + Ba ( OH ) 2 -> BaSiO3 ( Phản ứng tạo muối axit )Đối với axit có gốc axit hoá trị III:Đối với axit có gốc axit hoá trị III :– Đối với sắt kẽm kim loại có hoá trị I :Tỉ lệ mol B : OA là 6 :P2O5 + 6N aOH -> 2N a2HPO4 + H2OTỉ lệ mol B : OA là 4 :P2O5 + 4N aOH -> 2N aH2PO4 + H2OTỉ lệ mol B : OA là 2 :P2O5 + 2N aOH + H2O -> 2N aH2PO4

Oxit bazơ

Oxit bazơ thường là oxit của sắt kẽm kim loại và tương ứng với một bazơ .Ví dụ :CaO: bazơ tương ứng là canxi hidroxit Ca(OH)2CuO: bazơ tương ứng là đồng hidroxit Cu(OH)2Fe2O3: bazơ tương ứng là Fe(OH)3Na2O : bazơ tương ứng là NaOHCaO : bazơ tương ứng là canxi hidroxit Ca ( OH ) 2C uO : bazơ tương ứng là đồng hidroxit Cu ( OH ) 2F e2O3 : bazơ tương ứng là Fe ( OH ) 3N a2O : bazơ tương ứng là NaOHMột vài đặc thù của Oxit bazơ như sau

Tác dụng với nước: Chỉ có oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ là tác dụng với nước. Những oxit bazơ tác dụng với nước và do đó cũng tan được trong nước là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

Công thức : R2On + nH2O — > 2R ( OH ) n ( n là hóa trị của sắt kẽm kim loại R ) .Xem thêm : Cách Trả Lời Câu Hỏi Phỏng Vấn : Nguyên Nhân Bạn Nghĩ Doanh Nghiệp Cũ “R ( OH ) n tan trong nước, dung dịch thu được ta gọi chung là dung dịch bazơ hay dung dịch kiềm ( dung dịch bazơ tan ). Các dung dịch bazơ này thường làm giấy quì tím chuyển sang màu xanh và làm phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng .

Tác dụng với axit: Hầu hết các oxit bazơ tác dụng với axit (Thường là HCl hoặc H2SO4) tạo thành muối và nước.

Công thức : Oxit bazơ + Axit — > Muối + H2O

Tác dụng với oxit axit: Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Thông thường đó là các oxit tác dụng được với nước (tan được trong nước).

Công thức : Oxit bazơ + Oxit axit — -> Muối

Ngoài ra, còn có oxit lưỡng tínhoxit trung tính

Oxit lưỡng tính: là oxit có thể tác dụng với axit hoặc bazơ tạo ra muối và nước. Ví dụ: Al2O3,ZnOOxit trung tính: là oxit không phản ứng với nước để tạo ra bazơ hay axit nhưng oxit này không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối.Ví dụ: Cacbon monoxit, Nitơ monoxit,..

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT

Oxit lưỡng tính : là oxit hoàn toàn có thể tính năng với axit hoặc bazơ tạo ra muối và nước. Ví dụ : Al2O3, ZnOOxit trung tính : là oxit không phản ứng với nước để tạo ra bazơ hay axit nhưng oxit này không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối. Ví dụ : Cacbon monoxit, Nitơ monoxit, ..

Tính chất của oxit axit: gồm 3 tính chất

Tác dụng với nướcTác dụng với nướcKhi oxit axit công dụng với nước sẽ tạo thành axit tương ứngCách viết : oxit axit + H2O -> axitVí dụ : SO2 + H2O H2SO3CO2 + H2O H2CO3Tác dụng với bazơTác dụng với bazơChỉ có bazơ của sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ mới công dụng được với oxit axit. Cụ thể là 4 bazơ sau : NaOH, Ca ( OH ) 2, KOH, Ba ( OH ) 2 .Cách viết : oxit bazơ + bazơ -> muối + H2O

Ví dụ: CO2 + KOH -> K2CO3 + H2O

SO2 + Ba ( OH ) 2 -> BaSO3 + H2OTác dụng với oxit bazơTác dụng với oxit bazơMột số oxit bazơ công dụng với oxit axit tạo thành muốiThông thường đó là những oxit công dụng được với nước ( Na2O, CaO, K2O, BaO )Cách viết : oxit bazơ + oxit axit -> muối— — — — ( Na2O, CaO, K2O, BaO ) — — ( CO2, SO2 )

Tính chất hoá học của oxit bazơ: gồm 3 tính chất

Tác dụng với nướcTác dụng với nướcChỉ có oxit bazơ của sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ là công dụng với nước. Cụ thể là 4 oxit sau : Na2O, CaO, K2O, BaO .Cách viết : R2On + nH2O -> 2R ( OH ) n ( n là hóa trị của sắt kẽm kim loại R )R ( OH ) n tan trong nước, dd thu được ta gọi là chung là dd bazơ hay dd kiềmMột số oxit bazơ công dụng với nước tạo thành dd bazơ ( hay còn gọi là dd kiềm )Ví dụ : BaO + H2O -> Ba ( OH ) 2Na2O + H2O -> NaOHTác dụng với axitTác dụng với axitĐa số những oxit bazơ đều công dụng với axit tạo thành muối và nướcCách viết : oxit bazơ + Axit -> muối + H2OVí dụ : CaO + HCl -> CaCl2 + H2O— — – Canxi oxit — – axit clohidric — – muối canxi cloruaFe2O3 + 3H2 SO4 -> Fe2 ( SO4 ) 3 + 3H2 OSắt ( III ) oxit — — — axit sunfuric — — — — — sắt sunfatTác dụng với oxit axitTác dụng với oxit axitChỉ một số ít oxit bazơ tính năng với oxit axit tạo thành muốiThông thường đó là những oxit công dụng được với nước ( Na2O, CaO, K2O, BaO )Cách viết : oxit bazơ + oxit axit -> muối— — — — ( Na2O, CaO, K2O, BaO ) — — ( CO2, SO2 )

CÁCH GỌI TÊN OXIT

Đối với kim loại, phi kim chỉ có một hoá trị duy nhấtCách gọi tên oxit như sau : tên oxit = tên nguyên tố + oxitVí dụ :K2O : Kali oxitNO : Nito oxitCaO : Canxi oxitAl2O3 : Nhôm oxitNa2O : Natri oxitĐối với kim loại có nhiều hoá trịCách gọi tên như sau : tên oxit = tên sắt kẽm kim loại ( hoá trị ) + oxitVí dụ :FeO : sắt ( II ) oxitFe2O3 : sắt ( III ) oxitCuO : đồng ( II ) oxitĐối với phi kim loại có nhiều hoá trịCách gọi tên như sau :Tên oxit = ( tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim ) tên phi kim + ( tiền tố chỉ số nguyên tử oxit ) oxitCụ thể : tiền tố mono là – 1 ; tiền tố đi là – 2 ; tiền tố tetra là – 4 ; tiền tố penta là – 5, tiền tố hexa là – 6 ; tiền tố hepta là – 7 ; tiền tố octa là – 8 .Ví dụ :CO : cacbon mono oxitSO2 : lưu huỳnh đioxitCO2 : cacbon đioxitSO3 : lưu huỳnh trioxitP2O5 : điphotpho pentaoxitNgoài ra, còn có thể đọc tên oxit theo sự mất nước

CÁCH GIẢI BÀI TẬP OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ

Dạng 1 : Oxit axit ( CO2, SO2 … ) công dụng với dung dịch kiềm ( KOH, NaOH … )Phương trình :CO2 + NaOH → NaHCO3 (a) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (b)CO2 + NaOH → NaHCO3 ( a ) CO2 + 2N aOH → Na2CO3 + H2O ( b )Các bước giải như sau :Bước 1 : Xét tỉ lệ mol bazơ và oxit axit, giả sử là TNếu T ≤ 1: Sản phẩm thu được là muối axit tức chỉ xảy ra phản ứng (a)Nếu 1 Nếu T ≥ 2: Sản phẩm thu được là muối trung hòa tức chỉ xảy ra phản ứng (b).Nếu T ≤ 1 : Sản phẩm thu được là muối axit tức chỉ xảy ra phản ứng ( a ) Nếu 1 Nếu T ≥ 2 : Sản phẩm thu được là muối trung hòa tức chỉ xảy ra phản ứng ( b ) .Bước 2 : Viết phương trình phản ứng và đo lường và thống kê theo phương trình đó ( nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn và giải theo hệ phương trình )Bước 3 : Thực hiện phép tính theo nhu yếu của đề bài .Dạng 2 : Oxit axit ( CO2, SO2 … ) tính năng với dung dịch kiềm thổ ( Ca ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2 … )Phương trình :CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (a)2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (b)CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O ( a ) 2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2 ( b )

Các bước giải như sau:

Bước 1 : Xét tỉ lệNếu T ≤ 1: Sản phẩm thu được là muối trung hòa (xảy ra phản ứng (a)).Nếu 1 Nếu T ≥ 2: Sản phẩm thu được là muối axit (xảy ra phản ứng (b)).Nếu T ≤ 1 : Sản phẩm thu được là muối trung hòa ( xảy ra phản ứng ( a ) ). Nếu 1 Nếu T ≥ 2 : Sản phẩm thu được là muối axit ( xảy ra phản ứng ( b ) ) .Bước 2 và bước 3 tựa như như dạng 1 .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon