Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 22 : Clo cực hay có đáp án | Hóa lớp 10

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 22 : Clo cực hay có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 22 : Clo cực hay có đáp án

Bài 1: Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là

Quảng cáo

A. 6,72 lít. B. 13,44 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

nFeCl3 = 32,5 / 162,5 = 0,2 ( mol )
Bảo toàn nguyên tố Cl
2 nCl2 = 3 nFeCl3 ⇒ nCl2 = 0,3 ( mol ) ⇒ V = 0,3. 22,4 = 6,72 ( l )

Bài 2: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 17,92 lít. B. 6,72 lít. C. 8,96 lít. D. 11,20 lít .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn khối lượng :
Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10
⇒ V = 0,4. 22,4 = 8,96 l

Bài 3: Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc (dư), đun nóng. Cho toàn bộ khí clo thu được tác dụng hết với một kim loại M có hóa trị 2 thì thu được 22,2 gam muối. Kim loại M là

A. Ca B. Zn C. Cu D. Mg
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bảo toàn electron : nMCl2 = nMnO2 = 17,4 / 87 = 0,2 ( mol )
⇒ 0,2 ( M + 71 ) = 22,2 ⇒ M = 40 ( Ca )

Quảng cáo

Bài 4: Nguyên tố Cl ở ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion Cl- là :

A. 1 s22s22p63s23p4 .
B. 1 s22s22p63s23p2 .
C. 1 s22s22p63s23p6 .
D. 1 s22s22p63s23p5 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 5: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

A. 75,68 %. B. 24,32 % .
C. 51,35 %. D. 48,65 % .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

nCl2 = x mol ; nO2 = y mol
⇒ x + y = 0,35 mol ( 1 )
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : mCl2 + mO2 = mZ – mY = 19 g
⇒ 71 x + 32 y = 19 ( 2 )
Từ ( 1 ) ( 2 ) ⇒ x = 0,2 ; y = 0,15
Đặt nMg = a mol ; nAl = b mol
⇒ 24 a + 27 b = 11,1 g ( 3 )
Bảo toàn e : 2 nMg + 3 nAl = 2 nCl2 + 4 nO2
⇒ 2 a + 3 b = 1 ( 4 )
Từ ( 3 ) ( 4 ) ⇒ a = 0,35 ; b = 0,1
Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Bài 6: Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất là :

A. Cl2, H2O .
B. HCl, HClO .
C. HCl, HClO, H2O .
D. Cl2, HCl, HClO, H2O .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 7: Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2 .
B. KCl, KClO3, KOH, H2O .
C. KCl, KClO, KOH, H2O .

D. KCl, KClO3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 8: Trong các halogen, clo là nguyên tố

Quảng cáo

A. Có độ âm điện lớn nhất .
B. Có tính phi kim mạnh nhất .
C. Tồn tại trong vỏ Trái Đất ( dưới dạng những hợp chất ) với trữ lượng lớn nhất .
D. Có số oxi hóa – 1 trong mọi hợp chất .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 9: Thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo là: (đktc, Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

A. 100 ml B. 50 ml
C. 500 ml D. 200 ml
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

2N aOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O
nNaOH = 2 nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 mol
⇒ VNaOH = 0,1 : 1 = 0,1 lít = 100 ml

Bài 10: Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là:

A. Al B. Cr
C. Fe D.Ni
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Bài 11: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất :

A. HCl, HClO
B. HClO, Cl2, H2O
C. H2O, HCl, HClO
D. H2O, HCl, HClO, Cl2
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 12: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl .
B. cho dung dịch HCl đặc tính năng với MnO2, đun nóng .
C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn .
D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 13: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim lọai M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Cl2 cũng thu được muối X. Kim loại M có thể là

A. Mg B. Zn C. Al D. Fe
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 14: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. dung dịch H2SO4 đậm đặc .
B. Na2SO3 khan .
C. CaO .
D. dung dịch NaOH đặc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 15: Cho 29,2 gam HCl tác dụng hết với KMnO4, thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96 B. 17,92 C. 5,60 D. 11,20
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

2KM nO4 + 16HC l → 2KC l + 2M nCl2 + 5C l2 + 8H2 O
⇒ nHCl = 29,2 / 36,5 = 0,8 ( mol ) ⇒ nCl2 = 0,8. 5/16 = 0,25
V = 0,25. 22,4 = 5,6 ( l )
Xem thêm Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 có giải thuật hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon