Hình chóp có bao nhiêu mặt – Cẩm nang Hải Phòng

Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?

A .
Mười .
B .

Năm.

Đang xem :
Bạn đang đọc : Hình chóp có bao nhiêu mặt
C .
Xem thêm : Cách lấy lại tiền khi bị lừa đảo trên mạngBảy .
D .
Sáu .
Đáp án và lời giải
Đáp án 😀

Lời giải :Lời giải
Chn D
img1
Hình chóp ngũ giác có tất cả 6 mặt gồm 5 mặt bên và mặt đáy.
Tổng quát: Hình chóp n_giác có n+1 mặt.
Hình chóp ngũ giác có tổng thể 6 mặt gồm 5 mặt bên và mặt dưới. Tổng quát : Hình chóp n_giác có n + 1 mặt .Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?Nội dung chính

 • Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Câu hỏi về đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện. – Toán Học 12 – Đề số 1
 • Video liên quan

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Câu hỏi về đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện. – Toán Học 12 – Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Hình chóp tứ giác có toàn bộ bao nhiêu cạnh ?

 • img1
  Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt ?Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt ?
 • Hình lập phương có bao nhiêu cạnh ?
  Xem thêm : Ăn trứng gà sống có tính năng gì ?
 • Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu cạnh ?
 • Cho khối chóp có đáy là một thập giác. Mệnh đề nào sau đây sai?

 • [ 2H1-2. 2-1 ] Trong những khối đa diện đều, khối đa diện lồi nào loại 5 ; 3 ?
 • Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt ?
 • [ HH12. C1. 2. D02. a ] Hình 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh ?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ở một loài thực vật, biết một gen lao lý một tính trạng, trội lặn toàn vẹn, những gen phân li độc lập. Theo kim chỉ nan, phép lai P : AaBbDd × Aabbdd cho số thành viên mang kiểu hình lặn về cả ba tính trạng ở đời con chiếm tỉ lệ là :
 • Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa hồng : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. Nếu vô hiệu tổng thể và toàn diện những cây hoa đỏ và hoa trắng F1, sau đó cho những cây hoa hồng và hoa vàng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì ở F2, kiểu hình hoa đỏ có tỉ lệ :
 • Cho biết mỗi gen pháp lý một tính trạng và trội toàn vẹn. Ở đời con của phép lai AaBBDd x AaBbdd có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình lần lượt là
 • Cho biết alen A pháp luật quả tròn trội trọn vẹn so với alen a lao lý quả bầu, alen B pháp luật hạt vàng, trội trọn vẹn so với alen b lao lý hạt xanh. Hai cặp gen phân li độc lập. Kiểu gen của P như thế nào để F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 ?
  ( 1 ) AaBb x AaBb. ( 2 ) AaBb x Aabb. ( 3 ) AaBb x aaBb. ( 4 ) Aabb x aaBb. ( 5 ) AaBb x aabb .

 • Quy luật di truyền phân li độc lập của Men đen điều tra và nghiên cứu và tìm hiểu về :
 • Xét phép lai P : AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ :

 • ( 1 ) Mỗi tính trạng đều do một cặp tác nhân di truyền pháp luật .
  ( 2 ) Trong tế bào, những tác nhân di truyền hòa trộn vào nhau .
  ( 3 ) Bố ( mẹ ) chỉ truyền cho con ( qua giao tử ) 1 trong 2 thành viên của cặp tác nhân di truyền .
  ( 4 ) Trong thụ tinh, những giao tử phối hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên những hợp tử .
  Cho những nhìn nhận và nhận định và đánh giá sau : ( 1 ) Mỗi tính trạng đều do một cặp tác nhân di truyền pháp lý. ( 2 ) Trong tế bào, những tác nhân di truyền hòa trộn vào nhau. ( 3 ) Bố ( mẹ ) chỉ truyền cho con ( qua giao tử ) 1 trong 2 thành viên của cặp tác nhân di truyền. ( 4 ) Trong thụ tinh, những giao tử phối hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên những hợp tử .

  Có bao nhiêu nhận định không đúng theo quan điểm di truyền của Menden?

 • Biết mỗi gen lao lý một tính trạng, gen trội là trội trọn vẹn, những gen phân li độc lập. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBBdd có số loại kiểu gen và số loại kiểu hình lần lượt là :
  Xem thêm : Nguyên nhân chảy nước miếng khi ngủ
 • Điều kiện cơ bản bảo vệ cho sự di truyền độc lập những cặp tính trạng là :
 • Cho phép lai P : AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là :

Video liên quan

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon