CH3CHO + H2 → C2H5OH – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

CH3CHO + H2 → C2H5OH được THPT Sóc Trăng biên soạn là giải pháp điều chế ancol etylic từ anđehit axetic. Với nhiệt độ xúc tác thích hợp ta sẽ thu được etanol. Hy vọng với nội dung phương trình này sẽ giúp bạn đọc viết đúng chuẩn phản ứng cũng như vận dụng tốt vào giải bài tập ancol etylic. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng CH3CHO ra C2H5OH

3CHO + H2 overset{Ni,t^{circ } }{rightarrow} C2H5OHCHCHO + HOH

2. Điều kiện phản ứng điều chế ancol etylic xảy ra

Nhiệt độ, xúc tác : Ni

3. Câu hỏi trắc nghiệm bài tập liên quan 

Câu 1. Công thức phân tử của ancol dạng C4H10O có bao nhiêu công thức cấu tạo khác nhau?

Bạn đang xem : CH3CHO + H2 → C2H5OH
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án DCH3-CH2-CH2-CH2-OH
CH3-CH2-CH ( OH ) – CH3
CH3-CH ( CH3 ) – CH2-OH
CH3-CH ( OH ) ( CH3 ) – CH3
Có tổng thể 4

Câu 2. Công thức cấu tạo của rượu etylic là

A. CH2 – CH3 – OH .
B. CH3 – O – CH3 .
C. CH2 – CH2 – OH2 .
D. CH3 – CH2 – OH .
Đáp án D

Câu 3. Từ Ancol etylic người ta có thể điều chế được sản phẩm nào sau đây?

A. Axit axetic
B. Cao su tổng hợp
C. Etyl axetat
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Đáp án : D

Câu 4. Ancol etylic có khả năng tan tốt trong nước là do:

A. Ancol etylic tạo được link hidro với nước
B. Ancol etylic uống được
C. Ancol etylic là chất lỏng
D. Ancol etylic chứa cacbon và hidro
Đáp án A : Ancol etylic tạo được link hidro với nước

Câu 5. Trong 100 ml rượu 40° có chứa

A. 40 ml nước và 60 ml rượu nguyên chất .
B. 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước .
C. 40 gam rượu nguyên chất và 60 gam nước .
D. 40 gam nước và 60 gam rượu nguyên chất .
Đáp án B : 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước .

Câu 6. Cho các nhận định dưới đây, nhận định đúng là

( a ) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử .
( b ) Anđehit cộng H2 thành ancol bậc một .
( c ) Anđehit công dụng với AgNO3 / NH3 tạo thành Ag .
( d ) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO .
A. ( c ), ( d )
B. ( b ), ( c ), ( d )

C. (b), (c)

D. ( a ), ( d ), ( e )
Đáp án B( a ) sai, anđehit là hợp chất vừa có tính oxi hóa và tính khử .
( b ) đúng
( c ) đúng
( d ) sai, vì Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO
( e ) sai, anđehit no vẫn có phản ứng cộng vào nhóm – CHO
Vậy có 2 phát biểu đúng

Câu 7. Cho 1,8 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 1,12 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức của X là

A. C3H7CHO .
B. HCHO .
C. C4H9CHO .
D. C2H5CHO .
Đáp án APhương trình phản ứng
Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
0,05 → 0,05 mol
R-CHO → 2A g
0,025 ← 0,05 mol
MRCHO = 1,8 / 0,05 = 72
R + 29 = 72 → R = 43 ( C3H7 )
Đáp án A

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng thu được 7,616 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,42
B. 9,44
C. 4,72
D. 7,42 .
Đáp án BTheo đề bài ta có
⇒ nCO2 = 0,24 mol ;
nH2O = 0,6 mol
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có :
mhỗn hợp = mC + mH + mO
⇒ m = 0,24. 12 + 0,6. 2 + ( 0,6 – 0,24 ). 16 = 9,44 ( gam )

Câu 9.  Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ phân tử rượu etylic có 1 nhóm -OH

A. Đốt cháy rượu etylic sinh ra khí CO2 và nước
B. Cho rượu công dụng với Na
C. Cho rượu etylic công dụng với CuO nung nóng
D. Thực hiện phản ứng tác nước điều chế etilen
Đáp án B : Cho rượu tính năng với Na
— — — — — — — — — — — — –

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

  trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới những bạn bộ tài liệu CH3CHO + H2 → C2H5OH tới những bạn. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  Bài viết liên quan
  0328593268
  icons8-exercise-96 chat-active-icon