Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu Quận, Huyện | Báo Võ Thuật

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng có diện tích quy hoạnh. 1523,4 km2, dân số 2028514 người ( 2019 ), mã số xe 15, 16. Thành phố Hải Phòng có 7 Quận 8 Huyện. Thành phố Hải Phòng có 217 đơn vị chức năng hành chính, gồm có 141 Xã, 10 Thị trấn, 66 P. .

Stt Đơn vị Tên
1 Quận Quận Hồng Bàng
2 Quận Quận Ngô Quyền
3 Quận Quận Lê Chân
4 Quận Quận Hải An
5 Quận Quận Kiến An
6 Quận Quận Đồ Sơn
7 Quận Quận Dương Kinh
8 Huyện Huyện Thuỷ Nguyên
9 Huyện Huyện An Dương
10 Huyện Huyện An Lão
11 Huyện Huyện Kiến Thuỵ
12 Huyện Huyện Tiên Lãng
13 Huyện Huyện Vĩnh Bảo
14 Huyện Huyện Cát Hải
15 Huyện Huyện Bạch Long Vĩ

Xem vị trí Thành phố Hải Phòng Trên bản đồ gmap

1. Quận Hồng Bàng là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Hồng Bàng có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Quận Hồng Bàng. (Phường Quán Toan, Phường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Phường Thượng Lý, Phường Hạ Lý, Phường Minh Khai, Phường Trại Chuối, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Bội Châu).

2. Quận Ngô Quyền là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Ngô Quyền có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Quận Ngô Quyền. (Phường Máy Chai, Phường Máy Tơ, Phường Vạn Mỹ, Phường Cầu Tre, Phường Lạc Viên, Phường Gia Viên, Phường Đông Khê, Phường Cầu Đất, Phường Lê Lợi, Phường Đằng Giang, Phường Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình).

3. Quận Lê Chân là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Lê Chân có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Quận Lê Chân. (Phường Cát Dài, Phường An Biên, Phường Lam Sơn, Phường An Dương, Phường Trần Nguyên Hãn, Phường Hồ Nam, Phường Trại Cau, Phường Dư Hàng, Phường Hàng Kênh, Phường Đông Hải, Phường Niệm Nghĩa, Phường Nghĩa Xá, Phường Dư Hàng Kênh, Phường Kênh Dương, Phường Vĩnh Niệm).

4. Quận Hải An là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Hải An có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Quận Hải An. (Phường Đông Hải 1, Phường Đông Hải 2, Phường Đằng Lâm, Phường Thành Tô, Phường Đằng Hải, Phường Nam Hải, Phường Cát Bi, Phường Tràng Cát).

5. Quận Kiến An là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Kiến An có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Quận Kiến An. (Phường Quán Trữ, Phường Lãm Hà, Phường Đồng Hoà, Phường Bắc Sơn, Phường Nam Sơn, Phường Ngọc Sơn, Phường Trần Thành Ngọ, Phường Văn Đẩu, Phường Phù Liễn, Phường Tràng Minh).

6. Quận Đồ Sơn là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Đồ Sơn có 6 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Quận Đồ Sơn. (Phường Ngọc Xuyên, Phường Vạn Hương, Phường Minh Đức, Phường Bàng La, Phường Hợp Đức, Phường Hải Sơn).

7. Quận Dương Kinh là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Dương Kinh có 6 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Quận Dương Kinh. (Phường Đa Phúc, Phường Hưng Đạo, Phường Anh Dũng, Phường Hải Thành, Phường Hoà Nghĩa, Phường Tân Thành).

8. Huyện Thuỷ Nguyên là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Thuỷ Nguyên có 37 đơn vị hành chính, bao gồm 35 Xã, 2 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Thuỷ Nguyên. (Thị trấn Núi Đèo, Thị trấn Minh Đức, Xã Mỹ Đồng, Xã Đông Sơn, Xã Hoà Bình, Xã Trung Hà, Xã An Lư, Xã Thuỷ Triều, Xã Ngũ Lão, Xã Phục Lễ, Xã Tam Hưng, Xã Phả Lễ, Xã Lập Lễ, Xã Kiền Bái, Xã Thiên Hương, Xã Thuỷ Sơn, Xã Thuỷ Đường, Xã Hoàng Động, Xã Lâm Động, Xã Hoa Động, Xã Tân Dương, Xã Dương Quan, Xã Lại Xuân, Xã An Sơn, Xã Kỳ Sơn, Xã Liên Khê, Xã Lưu Kiếm, Xã Lưu Kỳ, Xã Gia Minh, Xã Gia Đức, Xã Minh Tân, Xã Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Xã Chính Mỹ, Xã Kênh Giang, Xã Hợp Thành, Xã Cao Nhân).

9. Huyện An Dương là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện An Dương có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện An Dương. (Thị trấn An Dương, Xã Lê Thiện, Xã Đại Bản, Xã An Hoà, Xã Hồng Phong, Xã Tân Tiến, Xã An Hưng, Xã An Hồng, Xã Bắc Sơn, Xã Nam Sơn, Xã Lê Lợi, Xã Đặng Cương, Xã Đồng Thái, Xã Quốc Tuấn, Xã An Đồng, Xã Hồng Thái).

10. Huyện An Lão là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện An Lão có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 2 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện An Lão. (Thị trấn An Lão, Thị trấn Trường Sơn, Xã Bát Trang, Xã Trường Thọ, Xã Trường Thành, Xã An Tiến, Xã Quang Hưng, Xã Quang Trung, Xã Quốc Tuấn, Xã An Thắng, Xã Tân Dân, Xã Thái Sơn, Xã Tân Viên, Xã Mỹ Đức, Xã Chiến Thắng, Xã An Thọ, Xã An Thái).

11. Huyện Kiến Thuỵ là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Kiến Thuỵ có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Kiến Thuỵ. (Thị trấn Núi Đối, Xã Đông Phương, Xã Thuận Thiên, Xã Hữu Bằng, Xã Đại Đồng, Xã Ngũ Phúc, Xã Kiến Quốc, Xã Du Lễ, Xã Thuỵ Hương, Xã Thanh Sơn, Xã Minh Tân, Xã Đại Hà, Xã Ngũ Đoan, Xã Tân Phong, Xã Tân Trào, Xã Đoàn Xá, Xã Tú Sơn, Xã Đại Hợp).

12. Huyện Tiên Lãng là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Tiên Lãng có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Tiên Lãng. (Thị trấn Tiên Lãng, Xã Tiên Thanh, Xã Vinh Quang, Xã Cấp Tiến, Xã Kiến Thiết, Xã Đoàn Lập, Xã Bạch Đằng, Xã Quang Phục, Xã Toàn Thắng, Xã Tiên Thắng, Xã Tiên Minh, Xã Bắc Hưng, Xã Nam Hưng, Xã Hùng Thắng, Xã Tây Hưng, Xã Đông Hưng, Xã Đại Thắng, Xã Tiên Cường, Xã Tự Cường, Xã Quyết Tiến, Xã Khởi Nghĩa).

13. Huyện Vĩnh Bảo là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Vĩnh Bảo có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 29 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Vĩnh Bảo. (Thị trấn Vĩnh Bảo, Xã Dũng Tiến, Xã Giang Biên, Xã Thắng Thuỷ, Xã Trung Lập, Xã Việt Tiến, Xã Vĩnh An, Xã Vĩnh Long, Xã Hiệp Hoà, Xã Hùng Tiến, Xã An Hoà, Xã Tân Hưng, Xã Tân Liên, Xã Nhân Hoà, Xã Tam Đa, Xã Hưng Nhân, Xã Vinh Quang, Xã Đồng Minh, Xã Thanh Lương, Xã Liên Am, Xã Lý Học, Xã Tam Cường, Xã Hoà Bình, Xã Tiền Phong, Xã Vĩnh Phong, Xã Cộng Hiền, Xã Cao Minh, Xã Cổ Am, Xã Vĩnh Tiến, Xã Trấn Dương).

14. Huyện Cát Hải là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Cát Hải có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 2 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Cát Hải. (Thị trấn Cát Bà, Thị trấn Cát Hải, Xã Nghĩa Lộ, Xã Đồng Bài, Xã Hoàng Châu, Xã Văn Phong, Xã Phù Long, Xã Gia Luận, Xã Hiền Hào, Xã Trân Châu, Xã Việt Hải, Xã Xuân Đám).

15. Huyện Bạch Long Vĩ là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Bạch Long Vĩ có 0 đơn vị hành chính, bao gồm. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Bạch Long Vĩ.

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon