GDCD 10 Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 10

I. Kiến thức cơ bản

1. Thế nào là mâu thuẫn

a. Mặt đối lập của mâu thuẫn

– Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó 2 mặt trái chiều vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau
– Mặt trái chiều của xích míc là những khuynh hướng, đặc thù, đặc thù … mà trong quy trình hoạt động, tăng trưởng của sự vật và hiện tượng kỳ lạ, chúng tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược nhau. Ví dụ : Cực âm và cực dương, nóng và lạnh …

Trong mỗi sinh vật đều có mặt đồng hóa và dị hóa

+ Đồng hóa : quy trình tổng hợp những chất đơn thuần thành những chất phức tạp
+ Dị hóa : tập hợp những chuỗi phản ứng chuyển hóa phân hủy những phân tử thành những đơn vị chức năng nhỏ hơn được hoặc bị oxy hóa để giải phóng nguồn năng lượng, hoặc được sử dụng trong những phản ứng đồng nhất khác .
⇒ Ta thấy đồng điệu và dị hóa chúng có mối quan hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề cho nhau sống sót, nếu thiếu 1 trong 2 mặt thì sinh vật không sống sót. Trong Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa những mặt trái chiều .

b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập là 2 mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.

Trong xích míc, sự thống nhất của những mặt trái chiều không tách rời sự đấu tranh giữa chúng. Vì những mặt trái chiều cùng sống sót bên nhau, hoạt động tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược nhau nên chúng luôn tác động ảnh hưởng, tiêu diệt, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa những mặt trái chiều .

c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập: Hai mặt đối lập luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, triết học gọi là: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Khái niệm “ đấu tranh ” trong quy luật xích míc có ý nghĩa khái quát, tùy thuộc vào hình thức sống sót đơn cử của những dạng vật chất mà chúng có những biểu lộ khác nhau ( tác động ảnh hưởng, tiêu diệt, gạt bỏ ) .

2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

a. Giải quyết mâu thuẫn

– Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó 2 mặt trái chiều vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau .- Mặt trái chiều của xích míc là những khuynh hướng, đặc thù, đặc thù … mà trong quy trình hoạt động, tăng trưởng của sự vật và hiện tượng kỳ lạ, chúng tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược nhau .

– Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc.

b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn.

c. Liên hệ thực tế

⇒ Để xử lý xích míc phải có chiêu thức đúng phải nghiên cứu và phân tích xích míc đơn cử trong tình hình đơn cử .
+ Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng mặt trái chiều. Phân tích mối quan hệ giữa những mặt của xích míc .
+ Phải phân biệt đúng, sai, tân tiến, lỗi thời .
+ Nâng cao nhận thức xã hội, tăng trưởng nhân cách .
+ Biết đấu tranh và tự phê, tránh tư tưởng “ Dĩ hòa vi quý ” .
Ví dụ : Bài thơ “ Bánh trôi nước ” .
“ Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son ”
Tác giả đã mượn chiếc tránh trôi nước để biểu lộ vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn của người con gái thân phận nhỏ bé, bị chìm nổi, nhờ vào mà vẫn giữ gìn toàn vẹn phẩm giá của mình .
Toàn bài thơ là một hình ảnh nhân hoá tượng trưng. Nhờ tài quan sát, nhờ năng lực liên tưởng kì quặc, Hồ Xuân Hương đã phát hiện được những nét tương đương giữa chiếc bánh trôi nước tầm thường và hình ảnh cũng như cuộc sống người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Cả hai đều có vẻ như hình thức bề ngoài đẹp ( trắng, tròn ) có tâm hồn cao quý ( tấm lòng son ), đời sống chìm, nổi lênh đênh ( trong nồi nước sôi luộc bánh cũng như trong cuộc sống ), không làm chủ được số phận của mình .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon