FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

FeSO4 + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + H2SO4 + NO2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân đối phương trình oxi hóa khử FeSO4 tính năng HNO3. Cũng như đưa ra nội dung chi tiết cụ thể về phương trình phản ứng, tính oxi hóa của HNO3. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng FeSO4 tính năng HNO3

FeSO4 + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + H2SO4 + NO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng FeSO4 ra Fe ( NO3 ) 3

Nhiệt độ phòng.

3. Hiện tượng xảy ra khi cho FeSO4 công dụng với dung dịch HNO3

Xuất hiện khí không màu hóa nâu trong không khí ( NO )Bạn đang xem : FeSO4 + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + H2SO4 + NO2 + H2O

4. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Cho phương trình phản ứng: aFe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + dNO + e H2O

Tỉ lệ a : b là :
A. 2 : 3
B. 2 : 5
C. 1 : 3
D. 1 : 4
Đáp án D

Câu 2. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit?

A. Axit nitric đặc và cacbon
B. Axit nitric đặc và đồng
C. Axit nitric đặc và lưu huỳnh
D. Axit nitric đặc và bạc

Đáp án A

Câu 3. Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính Oxi hóa khi tham gia phản ứng?

A. NH3, N2O5, N2, NO2
B. N2, NO, N2O, N2O5
C. NH3, NO, HNO3, N2O5
D. NO2, N2, NO, N2O3
Đáp án D

Câu 4. Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?

A. N2O
B. NH4NO3
C. NO2
D. N2O5
Đáp án D
… … … … … … … … … … … … … .
Gửi tới những bạn phương trình FeSO4 + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + H2SO4 + NO2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn triển khai xong gửi tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp những bạn biết cách viết và cân đối phương trình phản ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản ứng khi cho FeSO4 công dụng với HNO3 đặc nóng .
Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon