Top 20 đồng vị phóng xạ 210po84 mới nhất 2022

Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề đồng vị phóng xạ 210 po84 hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :

1. Đồng vị phóng xạ ${84}^{210}Po$ phân rã $\alpha ,$ biến …

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 11/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 68855 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: ID 717233. Đồng vị phóng xạ ${84}^{210}Po$ phân rã $\alpha ,$ biến thành đồng vị bền ${84}^{206}Pb$ với chu kỳ bán rã $138$ ngày. Ban đầu có một mẫu ${84}^{210}Po$ tinh khiết. Đến thời điểm $t,$ tổng số hạt $\alpha $ và hạt nhân ${84}^{206}Pb$ được t

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 717233. Đồng vị phóng xạ ${84}^{210}Po$ phân rã $\alpha ,$ biến thành đồng vị bền ${84}^{206}Pb$ với chu kỳ bán rã $138$ ngày…. xem ngay

Đồng vị phóng xạ Po phân rã alpha biến đổi thành ... - Khóa học

2. Đồng vị phóng xạ Po phân rã alpha biến đổi thành … – Khóa học

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 27/2/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 45118 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Đồng vị phóng xạ Po84210 phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền Pb82206 với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Po84210 tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt α và số hạt nhân Pb82206 (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân Po84210 còn lại. Giá trị của t bằng A. 414 ngày. B. 138 ngày. C. 276 ngày. D. 552 ngày.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng vị phóng xạ 21084Po Po 84 210 phân rã α α, biến đổi thành đồng vị bền 20682Pb Pb 82 206 với chu kì bán rã là 138 ngày.1 answer · Top answer: Đáp án A… xem ngay

84210Po là đồng vị phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì ...

3. 84210Po là đồng vị phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì …

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 30/6/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 17917 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 84210Po là đồng vị phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì bền với chu kì bán rã T = 138 ngày. Thời gian cần thiết để tổng số hạt chì và hạt α được tạo ra gấp 6 lần số hạt 84210Po còn lại trong mẫu chất phóng xạ là:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 84210Po là đồng vị phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì bền với chu kì bán rã T = 138 ngày. Thời gian cần thiết để tổng số hạt chì và hạt α được tạo ra …… xem ngay

4. 84 210 Po là đồng vị phóng xạ α và biến – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 13/5/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 76071 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 84210Po là đồng vị phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì bền với chu kì bán rã T = 138 ngày. Thời gian cần thiết để tổng số hạt chì và hạt α được tạo.

84}^{210}Po$ phân rã $\alpha $, biến đổi thành đồng vị bền

5. 84}^{210}Po$ phân rã $\alpha $, biến đổi thành đồng vị bền

 • Tác giả: zix.vn

 • Ngày đăng: 21/7/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 48056 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Đồng vị phóng xạ $_{84}^{210}Po$ phân rã $\alpha $, biến đổi thành đồng vị bền $_{82}^{206}Pb$ với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu $_{84}^{210}Po$ tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt $\alpha $ và số hạt nhân $_{82}^{206}Pb$ (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân $_{84}^{210}Po$…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jan 30, 2021 Đồng vị phóng xạ $_{84}^{210}Po$ phân rã $\alpha $, biến đổi thành đồng vị bền $_{82}^{206}Pb$ với chu kì bán rã là 138 ngày…. xem ngay

Đồng vị phóng xạ P 84 210 o phân rã alpha, biến đổi thành ...

6. Đồng vị phóng xạ P 84 210 o phân rã alpha, biến đổi thành …

 • Tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng: 20/8/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 92698 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đồng vị phóng xạ P 84 210 o phân rã alpha, biến đổi thành đồng vị bền P 82 206 b. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 31, 2020 Đồng vị phóng xạ P84210o phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền P82206b với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu P84210o tinh khiết.1 answer · Top answer: Đáp án B… xem ngay

7. Đồng vị 210Po84 phóng xạ a tạo thành … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng: 11/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 34872 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đồng vị 210Po84 phóng xạ a tạo thành chì 206Pb82. Ban đầu một mẫu chất Po210 có khối. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 29, 2020 Đồng vị P84210o phóng xạ α tạo thành chì P82206b. Ban đầu một mẫu chất Po210 có khối lượng là 1 mg.Tại thời điểm t1tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb …… xem ngay

Đồng vị phóng xạ 84 210 Po phân rã α, biến đổi ... - Hoc24

8. Đồng vị phóng xạ 84 210 Po phân rã α, biến đổi … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 10/6/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 61610 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Đồng vị phóng xạ 84 210 Po  phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền 82 206…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng vị phóng xạ Po 84 210 phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền Pb 82 206 với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Po 84 210 tinh khiết…. xem ngay

Đồng vị phóng xạ \(_{84}^{210}Po\) phân rã α, biến thành ...

9. Đồng vị phóng xạ \(_{84}^{210}Po\) phân rã α, biến thành …

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 10/8/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 84474 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Đồng vị phóng xạ 21084Po 84 210 P o phân rã α, biến thành đồng vị bền 20682Pb 82 206 P b với chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có môt mẫu 21084Po 84 …Missing: 210po84 ‎| Must include: 210po84… xem ngay

Đồng vị phóng xạ Po phân rã α, biến thành đồng vị bền - Tăng ...

10. Đồng vị phóng xạ Po phân rã α, biến thành đồng vị bền – Tăng …

 • Tác giả: tanggiap.org

 • Ngày đăng: 6/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 84674 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Đồng vị phóng xạ ${}_{84}^{210}Po$ phân rã α, biến thành đồng vị bền ${}_{82}^{206}Pb$ với chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có môt mẫu ${}_{84}^{210}Po$…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Apr 20, 2017 Đồng vị phóng xạ ${}_{84}^{210}Po$ phân rã α, biến thành đồng vị bền ${}_{82}^{206}Pb$ với chu kỳ bán rã 138 ngày…. xem ngay

11. Hoạt tính phóng xạ của đồng vị 210 84 Po giảm 6,85%. Sau …

 • Tác giả: lazi.vn

 • Ngày đăng: 19/3/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 54101 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt tính phóng xạ của đồng vị 210 84 Po giảm 6,85%. Sau 14 ngày. Xác định tốc độ của quá trình phân rã, chu kì bán hủy và thời gian để cho nó bị phân ra là …

Câu 12 Đồng vị Pôlôni 210P0 84 là c... | Xem lời giải tại QANDA

12. Câu 12 Đồng vị Pôlôni 210P0 84 là c… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai

 • Ngày đăng: 4/8/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 28700 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Câu 12 Đồng vị Pôlôni 210P0 84 là chất phóng xạ 3 chu kì bán rã là 138 ngày. Độ phóng xạ ban đâu của 2 2mg Po là A, 2,879.1016 Bq B. 2,879.1019 B0 C. 3,33.1014 B 9 D> 3,33.1011 Bq

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 12 Đồng vị Pôlôni 210P0 84 là chất phóng xạ 3 chu kì bán rã là 138 ngày. Độ phóng xạ ban đâu của 2 2mg Po là A, 2879.1016 Bq B. 2879.1019 B0 C. 3 …… xem ngay

Đồng vị 210Po84 phóng xạ a tạo thành chì ... - hoctapsgk.com

13. Đồng vị 210Po84 phóng xạ a tạo thành chì … – hoctapsgk.com

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 17/6/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 28335 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Đồng vị P84210o phóng xạ α tạo thành chì P82206b. Ban đầu một mẫu chất Po210 có khối lượng là 1 mg.Tại thời điểm t1tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 7:1. Tại…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng vị P84210o phóng xạ α tạo thành chì P82206b. Ban đầu một mẫu chất Po210 có khối lượng là 1 mg.Tại thời điểm t1tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân …… xem ngay

Pônôli là chất phóng xạ ( 210 Po 84 ) phóng ra tia α biến ...

14. Pônôli là chất phóng xạ ( 210 Po 84 ) phóng ra tia α biến …

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 26/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 99576 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Pônôli là chất phóng xạ (210Po84) phóng ra tia α biến thành 206Pb84, chu kỳ bán rã là 138 ngày. Sau bao lâu thì tỉ số số hạt giữa Pb và Po là 3?           A A: 276 ngày B B: 138 ngày C C: 179 ngày D D: 384 ngày Giải thích:Tại thời điểm t, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni trong mẫu là 3. Suy ra 3 phần bị phân rã, còn lại 1 phần( trong 4 phần) Hay cỏn 1/4 => t1 = 2T=2.138=276 ngày

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pônôli là chất phóng xạ (210Po84) phóng ra tia α biến thành 206Pb84, chu kỳ bán rã là 138 ngày. … Chu kì bán rã của đồng vị đó là:…. xem ngay

Đồng vị phóng xạ pôlôni có chu kỳ bán rã 138 ngày. Lúc t = 0 ...

15. Đồng vị phóng xạ pôlôni có chu kỳ bán rã 138 ngày. Lúc t = 0 …

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 21/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6814 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Đồng vị phóng xạ pôlôni    có chu kỳ bán rã 138 ngày. Lúc t = 0, một mẫu chất     có độ phóng xạ là 2 Ci. Ở thời điểm t = 276 ngày thì độ phóng xạ của mẫu chất đó là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở thời điểm t = 276 ngày thì độ phóng xạ của mẫu chất đó là. Câu 16176: Đồng vị phóng xạ pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po} …… xem ngay

16. Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười …

 • Tác giả: thaytruong.vn

 • Ngày đăng: 1/2/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3213 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: của các cổ vật gốc sinh vật khai quật được. Cacbon có ba đồng vị chính: C12 (phổ biến nhất) và C13 là bền, C14 là chất phóng xạ -.

17. Câu 4 trang 273 Lý 12 Nâng cao, Chất phóng xạ pôlôli

 • Tác giả: baitapsgk.com

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 3730 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Câu 4 trang 273 Lý 12 Nâng cao, Chất phóng xạ pôlôli. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất phóng xạ pôlôli 2084Po 84 20 P o phóng ra tia α α và biến thành chì 20682Pb 82 206 P b. Hỏi trong 0,168 g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 …… xem ngay

Câu 4 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao - Loigiaihay.com

18. Câu 4 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 92726 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Câu 4 trang 273 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Chất phóng xạ pôlôli – loigiaihay.com

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất phóng xạ pôlôli 2084Po 84 20 P o phóng ra tia α α và biến thành chì 20682Pb 82 206 P b. Hỏi trong 0,168 g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau …… xem ngay

chương trình hạt nhân nguyên tử - Tài liệu text - 123doc

19. chương trình hạt nhân nguyên tử – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net

 • Ngày đăng: 4/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 63644 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: – Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: GV – TRẦN NGỌC HIẾU- 0359033374. CHƯƠNG HẠT NHÂN NGUYÊN TƯ I. CHYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TƯ 235 1. Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ U 92 có:… xem ngay

[2021] Chất phóng xạ 210Po84 có chu kì bán rã 138 ngày ...

20. [2021] Chất phóng xạ 210Po84 có chu kì bán rã 138 ngày …

 • Tác giả: qa.haylamdo.com

 • Ngày đăng: 18/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 42874 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Chất phóng xạ P84210o có chu kì bán rã 138 ngày phóng xạ α biến đổi thành hạt chì P82206b. Lúc đầu có 0,2 g Po nguyên chất, sau 414 ngày khối lượng chì thu được là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất phóng xạ P84210o có chu kì bán rã 138 ngày phóng xạ α biến đổi thành hạt chì P82206b. Lúc đầu có 0,2 g Po nguyên chất, sau 414 ngày khối lượng chì thu … Rating: 4.5 · ‎67 votes1 answer · Top answer: Chọn đáp án BKhối lượng Po bị phân rã sau khoảng thời gian 414 ngày làKhối lượng chì được tạo thành ứng với sự phân …… xem ngay

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon