GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 9 – BÀI 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 9: Căn cứ vào bảng số liệu thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trông SGK, em hãy hoàn thành các câu dưới đây:

– Các cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng … … … … … … … … … … .
– Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Nguyên nhân ( sử dụng những kỹ năng và kiến thức đã học ở những bài trước như địa hình, khí hậu, đất và đặc thù sinh thái xanh của từng loại cây để lý giải ) : … … … … … … … … … … … … … … … … .

Lời giải:

– Các cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng là chè và cafe .
– Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ : cao su đặc, điều, hồ tiêu .
– Nguyên nhân :
+ Giống nhau : cả hai vùng đều có lịch sử vẻ vang tăng trưởng cây công nghiệp lâu năm từ thời Pháp thuộc đã có những đồn điền trồng chè và cafe với quy mô lớn .
+ Khác nhau :

Điều kiện Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Địa hình Chủ yếu là đồi núi, cao nguyên, địa hình hiểm trở Địa hình là các cao nguyên xếp tầng
Đất Đất feralit trên đá vôi, đá phiến…. Có thêm đất phù sa cổ bạc màu ở trung du… Đất đỏ badan có tầng phong hóa sâu, khá màu mỡ, tơi xốp, phân bố rộng
Khí hậu Nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nhất nước ta. Khí hậu cận xích đạo gió mùa.

 

Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào số liệu trong bảng thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy so sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng.

Lời giải :
– Diện tích cây chè ở Trung du miền núi Bắc Bộ lớn hơn, lớn hơn 43,4 nghìn ha .
– Sản lượng cây chè ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ lớn hơn, lớn hơn 26,5 nghìn tấn .
– Diện tích cây cafe ở Tây Nguyên là lớn hơn, lớn hơn 480,8 nghìn ha .

– Sản lượng cây cà phê ở Tây Nguyên là lớn hơn, lớn hơn 761,6 nghìn ha.

Bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 9:Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê hoặc chè.

Lời giải :
Cà phê là một trong những cây công nghiệp lâu năm nòng cốt của nước ta. Cà phê được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên ( chiếm 85,1 % diện tích quy hoạnh cafe cả nước ), nhiều nhất là Đắk Lắk. Mới đây, cafe còn được trồng thử nghiệm với quy mô nhỏ ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Sản lượng cafe năm 2001 vào khoảng chừng 840,6 nghìn tấn, trong đo Tây Nguyên chiếm 90,6 %. Cà phê sản xuất cung ứng cho thị trường trong nước, hầu hết vẫn là xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Đông Á, Châu Mỹ …

Post navigation

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon