Giải Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 11: Biểu diễn ren

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 8 – Bài 11 : Biểu diễn ren giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 11 trang 35: Hãy kể tên một số chi tiết có ren trong hình 11.1 và cho biết công dụng của chúng.

  Lời giải:

  – Bóng đèn và đui đèn : Phần ren dùng để gắn chặt hai bộ phận vào với nhau .
  – Lọ mực : phần ren ở đầu lọ mực để nối với phần nắp một cách thật ngặt nghèo để mực không bị chảy ra ngoài khi luân chuyển .
  – Ốc vít và bu lông : phần ren dùng để liên kết hai linh phụ kiện với nhau .

  Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 11 trang 35: Quan sát ren trục (h.11.2) và xem các hình chiếu của ren trục (h.11.3). Em hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau:

  Lời giải:

  – Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm .
  – Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh .
  – Đường số lượng giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm .
  – Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm .
  – Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh .

  Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 11 trang 35: Quan sát ren lỗ (h.11.4) và xem các hình cắt, hình chiếu của ren lỗ (h.11.5). Hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau:

  Lời giải:

  – Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm .
  – Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh .
  – Đường số lượng giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm .
  – Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm .
  – Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh .

  Lời giải:

  Ren dùng để ghép nối những cụ thể, bộ phận, linh phụ kiện của máy móc với nhau .

  Lời giải:

  Một số cụ thể có ren : bu lông và ốc vít, đui đèn và bóng đèn, những loại chai có nắp xoáy ,

  Lời giải:

  Ren ngoài Ren trong
  – Đỉnh ren nằm ngoài chân ren .
  – Vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren .
  – Đỉnh ren trong chân ren .

  – Vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.

  Lời giải:

  Hình chiếu Đúng
  Đứng b
  Cạnh d

  Lời giải:

  Hình Đúng
  Hình cắt b
  Hình chiếu f
  Bài viết liên quan
  0328593268
  icons8-exercise-96 chat-active-icon