Bài tập tiếng Anh Choose the odd one out lớp 3 có đáp án

Choose the odd one out là gì trong tiếng Anh ? Tổng hợp 1 số ít bài tập Circle the odd one out lớp 3 có đáp án ở bài viết dưới đây .Bài tập tiếng Anh Choose the odd one out lớp 3 có đáp án

1. Choose the odd one out là gì trong tiếng Anh?

Choose the odd one out trong tiếng Anh là một cụm từ có ý nghĩa là nhặt ra cái khác loại trong số một nhóm từ hoặc một nhóm vật phẩm. Trong những bài tập tập tiếng Anh thì đây thường là nhu yếu của một bài kiểm tra về từ vựng .
Nói cách khác thì trong số những lựa chọn mà đề bài đưa ra, ta cần phải lựa chọn một từ duy nhất có nghĩa hoặc có cách đọc hoặc có dạng là từ loại khác so với những từ còn lại. Nghe thì rất đơn thuần nhưng có rất nhiều bài tập xen kẽ cả những lựa chọn đánh đố và có ý lừa tất cả chúng ta. Do đó, ta cần phải đọc thật kỹ đề bài để đưa ra được lựa chọn đúng chuẩn nhất .

2. Một số bài tập Circle the odd one out lớp 3 có đáp án

Bài 1

1. A. night B. hospital C. school D. airport
2. A. morning B. shop C. afternoon D. evening
3. A. chocolate B. ngân hàng C. sweets D. cake
4. A. get up B. go to school C. go home D. balloon
5. A. zoo B. police station C. nuts D. train station

Bài 2

1. spring chess winter summer
2. DVD player TV MP3 player shopping
3. cooking fishing autumn painting
4. Australia CD player Brazil Egypt
5. đánh tennis volleyball season football

Bài 3 

1. A.pen B. pencil C.hen D.rubber
2. A.Sunday B.Saturday C.Thursday D.nurse
3. A.window B.kite C.bike D.like

4. A.hat

B.cat C.man D.may
5. A.nose B.fold C.old D.toy

Bài 4

1. A. Hi B. Nice C. Hello
2. A. Fine B. Meet C. Read
3. A. How B. What C. See
4. A. David B. I C. You
5. A. Bye B. Goodbye C. Later
6. A. Book B. New C. Pen
7. A. Rubber B. Small C. Big
8. A. Ruler B. Pencil C. My
9. A. Library B. Fine C. Classroom
10 A. Open B. Close C. Please

Đáp án

Bài 1

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C

Bài 2

1. Chess 2. Shopping 3. Autumn 4. CD player 5. season

Bài 3

1 – D; 2 – A; 3 – A; 4 – D; 5 – D

Bài 4

1 – B ; 2 – A ; 3 – C ; 4 – A ; 5 – C ; 6 – B ; 7 – A ; 8 – C ; 9 – B ; 10 – C

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các em học sinh lớp 3. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo!

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon