Chọn phát biểu sai biểu mẫu được thiết kế để

23/03/2022 4

A. Có thể định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu trong báo cáo 

B. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần

C. Báo cáo tạo bằng thuật sĩ đạt yêu cầu về hình thức 

Đáp án chính xác

D. Có thể chèn hình ảnh cho báo cáo thêm sinh động

Chọn phát biểu đúng. Biểu mẫu được thiết kế để : A. Hiển thị tài liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa tài liệu B. Thực hiện những thao tác trải qua những nút lệnh C. Lưu trữ tài liệu D. Câu A và B đúng Cho những thao tác sau :

(1) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

(2) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

( 3 ) Chọn ô có tài liệu cần lọcTrình tự những thao tác để thực thi việc lọc theo ô tài liệu đang chọn là : A. ( 3 ) → ( 1 ) → ( 2 ) B. ( 3 ) → ( 2 ) → ( 1 ) C. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) D. ( 1 ) → ( 3 ) → ( 2 ) Cho những thao tác sau :

(1) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

(2) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

( 3 ) Chọn ô có tài liệu cần lọcTrình tự những thao tác để triển khai việc lọc theo ô tài liệu đang chọn là : A. ( 3 ) → ( 2 ) → ( 1 ) B. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) C. ( 1 ) → ( 3 ) → ( 2 ) D. ( 3 ) → ( 1 ) → ( 2 ) Cho những thao tác sau :

(1) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

(2) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

( 3 ) Nhập điều kiện kèm theo lọc vào từng trường tương ứng theo mẫuTrình tự những thao tác để thực thi việc lọc theo ô tài liệu đang chọn là : A. ( 3 ) → ( 1 ) → ( 2 ) B. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) C. ( 3 ) → ( 2 ) → ( 1 ) D. ( 1 ) → ( 3 ) → ( 2 ) Cho những thao tác sau :

(1) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

(2) Nháy nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

( 3 ) Nhập điều kiện kèm theo lọc vào từng trường tương ứng theo mẫuTrình tự những thao tác để triển khai việc lọc theo ô tài liệu đang chọn là : A. ( 3 ) → ( 1 ) → ( 2 ) B. ( 3 ) → ( 2 ) → ( 1 ) C. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) D. ( 1 ) → ( 3 ) → ( 2 )

Trong chế độ biểu mẫu, muốn lọc các bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, sau khi đã chọn ô dữ liệu, ta nháy nút lệnh nào sau đây?

A. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

B. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

C. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

D. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

Trong chính sách biểu mẫu, muốn lọc những bản ghi theo ô tài liệu đang chọn, sau khi đã chọn ô tài liệu, ta nháy nút lệnh nào sau đây ?

A. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

B. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

C. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

D. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

Trong chính sách biểu mẫu, muốn lọc những bản ghi theo ô tài liệu đang chọn, sau khi đã chọn ô tài liệu, ta nháy nút lệnh nào sau đây ?

A. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

B. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

C. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

D. Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Đề thi Tin học 12 Học kì 2 có đáp án !! Lớp 12 Tin học Lớp 12 – Tin học

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

Toán Toán Vật lý Toán Toán Toán Hóa học

Hóa học

Xem thêm …

Video liên quan

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon