Giải Toán 11: Bài 6 Trang 141 Sgk Toán 11 : Bài 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11

Ta có:\(f(0).f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\pi}{3} nên phương trình\(f(x) =0\) có nghiệm.

Ghi nhớ:

Nếu hàm số\(y=f(x)\) liên tục trên đoạn\(\) và\(f(a).f(b) thì phương trình\(f(x)=0\) có ít nhất một nghiệm thuộc\(\)

Bạn đang xem:

*
Tham khảo lời giải các bài tập Bài 3: Hàm số liên tục khác • Giải bài 1 trang 140 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dùng định nghĩa xét… • Giải bài 1 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 a) Xét tính liên… • Giải bài 3 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Cho hàm số: \(f(x)=\left\{… • Giải bài 4 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Cho các hàm… • Giải bài 5 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Ý kiến sau đúng hay… • Giải bài 6 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Chứng minh rằng phương…
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Hình học 11 •Chương 2: Tổ hợp và xác suất – Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song – Hình học 11 •Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân – Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian – Hình học 11 •Chương 4: Giới hạn – Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm – Đại số và Giải tích 11
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
Giải bài tập SGK Toán 11
Bài 3: Hàm số liên tục
• Giải bài 1 trang 140 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 1 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 4 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: Tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Chương 4: Giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8

Xem thêm:

Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9

Xem thêm:

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12

Bạn đang xem: Bài 6 trang 141 sgk toán 11 • Giải bài 1 trang 140 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dùng định nghĩa xét… • Giải bài 1 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 a) Xét tính liên… • Giải bài 3 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Cho hàm số: \(f(x)=\left\{… • Giải bài 4 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Cho các hàm… • Giải bài 5 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Ý kiến sau đúng hay… • Giải bài 6 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Chứng minh rằng phương…•Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Hình học 11 •Chương 2: Tổ hợp và xác suất – Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song – Hình học 11 •Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân – Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian – Hình học 11 •Chương 4: Giới hạn – Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm – Đại số và Giải tích 11Bài trước Bài sauGiải bài tập SGK Toán 11Bài 3: Hàm số liên tục• Giải bài 1 trang 140 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 1 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 4 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11Giải bài tập SGK Toán 11Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: Tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Chương 4: Giới hạn Chương 5: Đạo hàm+ Mở rộng xem đầy đủGiải bài tập Lớp 3Giải bài tập Lớp 4Giải bài tập Lớp 5Giải bài tập Lớp 6Giải bài tập Lớp 7Giải bài tập Lớp 8Xem thêm: Cá Mực Hầm Mật 2019 Tập 28 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Động Phim Giải bài tập Lớp 9Giải bài tập Lớp 10Giải bài tập Lớp 11Giải bài tập Lớp 12Giải bài tập Môn ToánGiải bài tập Soạn VănGiải bài tập Môn Vật LýGiải bài tập Môn Hóa HọcGiải bài tập Môn Lịch SửGiải bài tập Môn Địa LýGiải bài tập Môn Sinh HọcGiải bài tập Môn GDCDGiải bài tập Môn Tiếng AnhHọc tiếng AnhToán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9Xem thêm: Tay Trong Tay ( Phim Tay Trong Tay Trong Tay, Tay Trong Tay Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon