Toán lớp 4 trang 138 Luyện tập chung | Giải bài tập Toán 4

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 138 Luyện tập chung cụ thể giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 4 .

Giải Toán 4 Luyện tập chung

Bài 1 trang 138 Toán 4: Tính:

a) 23+45                                  

b ) 512 + 16
c ) 34 + 56

Lời giải:

a ) 23 + 45 = 1015 + 1215 = 1115
b ) 512 + 16 = 512 + 212 = 712
c ) 34 + 56 = 912 + 1012 = 1912

Bài 2 trang 138 Toán 4: Tính:

a ) 235 − 113
b ) 37 − 114
c ) 56 − 34

Lời giải:

a ) 235 − 113 = 6915 − 5515 = 1415
b ) 37 − 114 = 614 − 114 = 514
c ) 56 − 34 = 1012 − 912 = 112 .

Bài 3 trang 138 Toán 4: Tính:

a ) 34 × 56
b ) 45 × 13
c ) 15 × 45

Lời giải:

a ) 34 × 56 = 3 × 54 × 6 = 58
b ) 45 × 13 = 4 × 135 = 525
c ) 15 × 45 = 15 × 45 = 12

Bài 4 trang 138 Toán 4: Tính:

a ) 85 : 13
b ) 37 × 2
c ) 2 : 24

Lời giải:

a ) 85 : 13 = 85 × 31 = 245
b ) 37 × 2 = 37 × 2 = 314
c ) 2 : 24 = 2 × 42 = 4

Bài 5 trang 138 Toán 4: Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10kg, buổi chiều bán 38 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Lời giải:

Số đường còn lại sau buổi sáng là :
50 − 10 = 40 ( kg )
Buổi chiều bán được số đường là :
40 × 38 = 15 ( kg )
Cả hai buổi cứa hàng bán được số đường là :
10 + 15 = 25 ( kg )
Đáp số : 25 đường

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Luyện tập chung
Luyện tập chung
Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập

—————————————————————————————-

Bài tập Luyện tập chung

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 Luyện tập chung
Các phép toán với phân số lớp 4 và cách giả

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon