[ĐÚNG] Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây? – Top Tài Liệu

Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây? ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo

Câu hỏi

Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây?
A. Hin-đu giáo và Phật giáo.
B. Nho giáo và Phật giáo.
C. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo.
D. Nho giáo và Đạo giáo.

Lời giải :

đáp án đúng : C
Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo .

Kiến thức tham khảo

Tìm hiểu về Ấn Độ giáo

1. Định nghĩa về Ấn Độ giáo
Ấn Độ giáo hay Hindu giáo là một tôn giáo, hệ thống tín ngưỡng và đạo pháp, hay cách sống, được thực hành rộng rãi ở tiểu lục địa Ấn Độ và một phần của Đông Nam Á. Ấn Độ giáo được coi là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, [note 1] và một số học viên và học giả gọi nó là Pháp Sanātana, “truyền thống vĩnh cửu”, hay “con đường vĩnh cửu”, vượt ra ngoài lịch sử loài người.Các học giả coi Ấn Độ giáo là hợp nhất hoặc tổng hợp của các nền văn hóa Ấn Độ khác nhau, với nguồn gốc đa dạng. Quá trình “Tổng hợp Ấn Độ giáo” này bắt đầu phát triển từ 500 TCN đến 300 sau CN, sau khi kết thúc thời kỳ Vệ đà (1500 đến 500 TCN), và phát triển mạnh trong thời Trung cổ, với sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ
2. Cơ sở chung của các nhánh Ấn Độ giáo
a) Luân hồi
– Thuộc về những điểm căn bản chung là quan điểm luân hồi, là thừa nhận hiện tượng thành, trụ, hoại và diệt của thế giới hiện tượng theo chu kì. Cùng với nó, người ta thấy một sự đánh giá rất cao của cội nguồn, được xem là thanh tịnh và toàn hảo. Từ đó lại phát xuất một cách đánh giá đạo đức ngược dòng: Thế giới không tiến bộ theo thời gian mà chỉ suy đồi cho đến lúc một vị thần xác định một khởi điểm mới. Trong giai đoạn ở giữa, luân lý suy đồi, trí huệ hạ giảm. Loài người hiện đang sống trong thời mạt thế (sa. kaliyuga), thời kì cuối của bốn thời kì của kiếp này (sa. kalpa).

– Đi cùng với thuyết luân hồi là thuyết tái sinh ( sa. punarjanman ) và thuyết nhân quả ( sa. karman ). Tất cả những truyền thống lịch sử tôn giáo hạng sang xuất phát từ tiểu lục địa Ấn Độ – kể cả Phật giáo và Kì-na giáo – đều thừa nhận thuyết này mặc dầu có một vài điểm trong đó được đổi khác. Thuyết này yên cầu tri thức nên chỉ tác động ảnh hưởng đến những giai cấp trung lưu và thượng lưu : Trong giai cấp thấp hoặc ở những bộ tộc – như vậy là hầu hết của dân số Ấn Độ – thì thuyết này chỉ có ít, hoặc không có ảnh hưởng tác động gì .

b) Chế độ đẳng cấp
Tất cả những nhánh Ấn Độ giáo đều thừa nhận chế độ đẳng cấp, mặc dù phần lớn tôn giáo khác đã phản đối kịch liệt chế độ này. Trong những nhánh đề cao tín ngưỡng (sa. bhakti), chế độ này hoàn toàn không có một cơ sở hợp pháp hoá nào, nhưng lại được những văn bản cổ về luật pháp (sa. smṛti) đưa ra và đòi hỏi được áp dụng tuy chúng thuộc vào thời hậu phệ-đà và không có bản chất khải thị. Ta có thể xếp chế độ đẳng cấp vào mô hình giải thích thuyết luân hồi tái sinh một cách không có mâu thuẫn, nhưng sự việc này không có nghĩa là nó phải được xem là một hiện tượng tất nhiên.

c) Tôn thờ Thánh tượng
Cuối cùng, điểm có chung của tất cả các nhánh Ấn Độ giáo là việc tôn thờ Thánh tượng. Việc tôn thờ này – thường có đối tượng là một vị thần nhất định – đã được phổ biến đến mực độ được thu nhập vào nhánh Bất nhị Phệ-đàn-đa nhất nguyên (monistic advaitavedānta), mặc dù theo giáo lý này, sự thể hiện của một thần linh vẫn còn nằm trên tầng cấp vô minh, hư huyễn.

Tìm hiểu tổng quan về Thiên Chúa giáo.

1. Tổng quát về Lịch sử của Thiên Chúa giáo
– Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, tức là Đấng làm vua cõi Trời, Đấng đã tạo dựng ra vạn vật. Thiên Chúa Giáo là đạo thờ Đức Chúa Trời .
– Thiên Chúa Giáo do Đức Chúa Jésus Christ mở ra tại nước Do Thái cách đây gần 2000 năm, nên còn được gọi là đạo Gia-tô ( Da-tô ) hay đạo Ky-tô, đạo Cơ-đốc, cũng thường được gọi là đạo Thiên Chúa hay Thiên Chúa giáo. ( Chữ Jésus phiên âm là : Giê-xu, hay Gia-tô ( Da-tô ) ; chữ Christ phiên âm là Ki-tô hay Cơ-đốc ) .
– Đức Chúa Jésus khởi đầu giảng đạo vào năm Ngài 30 tuổi. Ngài thâu nhận 12 môn đệ, giảng đạo được 3 năm, bị Thầy Cả giáo phẩm đạo Do Thái tên là Cai-phe, hợp tác với chánh quyền thời đó là quan Tổng Đốc Pilate bắt giữ và giết chết Đức Chúa Jésus bằng cách đóng đinh tay và chân căng trên Thập tự giá .
– Năm Đức Chúa Jésus giáng sinh được qui định làm năm khởi đầu cho kỷ nguyên Tây lịch ( Dương lịch ) .
– Đạo Thiên Chúa hình thành dựa trên cơ sở Kinh Thánh Cựu Ước của đạo Do Thái. Đạo Thiên Chúa giữ nguyên phần Giáo lý cơ bản và tín điều của đạo Do Thái, nhìn nhận những điều chép trong Kinh Thánh Cựu Ước là đúng .
2. Tổ chức Giáo hội
a. Giáo Huấn
– Hàng Giáo phẩm của Thiên Chúa giáo gồm 5 cấp sau đây, tính từ trên xuống dưới :
+ Giáo Hoàng .
+ Hồng Y .

+ Tổng Giám Mục.

+ Giám Mục .
+ Linh Mục .
– Phẩm thấp nhất là Linh Mục, được huấn luyện và đào tạo đặc biệt quan trọng trong những Chủng Viện và Đại Chủng Viện. Linh Mục được thọ phong bởi Sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng .
– Linh Mục được thăng cấp từ từ lên Giám Mục, rồi lên Tổng Giám Mục, và Hồng Y .
– Khi Đức Giáo Hoàng qui liễu, những vị Hồng Y trên toàn quốc tế tập hợp lại thành Hồng Y Đoàn, để bầu ra một vị Hồng Y xứng danh nhất vào chức vụ Giáo Hoàng, và Giáo Hoàng giữ mãi chức vụ nầy cho đến khi chết, mới được bầu vị khác lên tiếp nối đuôi nhau điều hành quản lý Giáo Hội .
+ Đạo phục của Linh Mục, Giám Mục, Tổng Giám Mục đều là áo chùng đen dài tới chân .
+ Đạo phục của Hồng Y là áo chùng màu đỏ .
+ Đạo phục của Giáo Hoàng thì toàn màu trắng .
b. Tổ chức Giáo hội
– Giáo hội Thiên Chúa giáo, về phương diện hữu hình, là một mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai từ địa phương đến TW, từ thành viên đến toàn diện và tổng thể, từ tập thể nhỏ đến tập thể lớn .
– Trước hết là người Fan Hâm mộ, gọi là Giáo hữu, Ky-tô hữu, Giáo dân, là người đã thọ lãnh phép Bí tích Rửa tội của Giáo Hội để trở thành Ky-tô hữu ( Chrétiens ) .
+ Nhiều Giáo hữu làm thành Giáo Hội, hay Họ Đạo ( Chrétienté ) .
+ Nhiều Giáo Họ làm thành Giáo Xứ ( Paroisse ). Đứng đầu Giáo Xứ là một Linh Mục .
+ Nhiều Giáo Xứ làm thành Giáo Hạt ( District ). Đứng đầu Giáo Hạt là Linh Mục Hạt Trưởng .
+ Nhiều Giáo Hạt làm thành Giáo Phận hay Địa Phận ( Diocèse ). Đứng đầu Giáo Phận là một vị Giám Mục .
+ Nhiều Giáo Phận ( Địa Phận ) làm thành Tổng Giáo Phận ( Archidiocèse ) hay Giáo Tỉnh ( Province ecclésiastique ). Đứng đầu Tổng Giáo Phận là một vị Tổng Giám Mục .
+ Nhiều Giáo Tỉnh làm thành Giáo Hội Quốc Gia ( Église Nationale ), đứng đầu là Hội Đồng Giám Mục .
+ Nhiều Giáo Hội Quốc Gia làm thành Giáo Hội Hoàn Vũ ( Eglise Universelle ), đứng đầu là Đức Giáo Hoàng .
– Theo Luật Giáo hội, chỉ có Giáo Xứ, Giáo Phận và Giáo Hội Hoàn Vũ là những cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai có thực quyền :

+ Linh Mục Chánh Xứ có quyền trong Giáo Xứ của mình, do Giám Mục ban.

+ Giám Mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, có quyền trong Giáo Phận, do kế nghiệp của Thánh Tông Đồ .
+ Đức Giáo Hoàng ( thường gọi là Đức Thánh Cha, Le Saint Père ) có quyền trên Giáo Hội Hoàn Vũ, do quyền của Thánh Tông Đồ Phê-rô, đại diện thay mặt Đức Chúa Jésus ban cho .
+ Còn Linh Mục Hạt Trưởng trong Giáo Hạt, Tổng Giám Mục trong Giáo Tỉnh, hay Hội Đồng Giám Mục, so với những Giám Mục trong một nước, chỉ có quyền điều hợp .

Bài viết liên quan
0328593268
icons8-exercise-96 chat-active-icon